บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาพิษณุโลก)

444/7-8 ถนนสีหราชเดโชชัย  ต.ในเมือง  อ.เมือง

จ.พิษณุโลก 65000

Tel : 02-867-3870  Fax 

ผู้จัดการสาขา

ต่อ 1870

วรัญรัชย์ สิรินกรวิสิฐ (ปู)

Varunrat_s@srikrungbroker.co.th

064-945-4269
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1869

วรรัตน์ จันทสอน (น้ำฝน)

Worarat_j@srikrungbroker.co.th

085-487-5274
Non Motor Center

ต่อ 1872

ปราโมทย์ ระงับใจ (มิก)

Pramot_r@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1868

สุพรรษา เคียงคู่ (จูน)

Supansa_k@srikrungbroker.co.th

087-024-3937

ต่อ 1873

สุดารัตน์ กสิการ (เจี๊ยบ)

sudarat_k@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1870

นิจธินันท์ อินทร์สุข (ต่าย)

Nitinan_i@srikrungbroker.co.th

-

อภิรดี เที่ยงน้อย (เดียร์)

Apiradee_t@srikrungbroker.co.th

-

ชลลดา จันทสอน (ฟ้า)

Chonlada_j@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน