บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาพิษณุโลก)

444/7-8 ถนนสีหราชเดโชชัย  ต.ในเมือง  อ.เมือง

จ.พิษณุโลก 65000

Tel : 02-867-3870 

ผู้จัดการสาขา

ต่อ 1870

วรัญรัชย์ สิรินกรวิสิฐ (ปู)

Varunrat_s@srikrungbroker.co.th

064-945-4269
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1872

ปราโมทย์ ระงับใจ (มิก)

Pramot_r@srikrungbroker.co.th

Non Motor / Non Life

-

กัลยาณี บุญสม (กานต์)

Kanlayanee_b@srikrungbroker.co.th

-

พัชรินทร์ เป้านา (มิ้ม)

Patcharin_p@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1868

สุพรรษา เคียงคู่ (จูน)

Supansa_k@srikrungbroker.co.th

091-029-9572

ต่อ 1871

ชลลดา จันทสอน (ฟ้า)

Chonlada_j@srikrungbroker.co.th

088-153-5158

ต่อ 1873

พลอยภทรมล ศิริรัตนปัญญากร (ปอ)

Ploypataramol_s@srikrungbroker.co.th

088-626-9979

-

อชิรญา ทิพย์ประภา (แหม่ม)

Achiraya_t@srikrungbroker.co.th

-

ฐิติมา กองทรง (ชมพู่)

Thitima_k@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน