บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาพิษณุโลก)

444/7-8 ถนนสีหราชเดโชชัย  ต.ในเมือง  อ.เมือง

จ.พิษณุโลก 65000

Tel : 02-867-3870 

ผู้จัดการสาขา

-

ปราโมทย์ ระงับใจ (มิก)

Pramot_r@srikrungbroker.co.th

092-193-4768
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1868

สุพรรษา เคียงคู่ (จูน)

Supansa_k@srikrungbroker.co.th

091-029-9572
Non Motor / Non Life

ต่อ 1870

กัลยาณี บุญสม (กานต์)

Kanlayanee_b@srikrungbroker.co.th

094-382-6015
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1871

ชลลดา จันทสอน (ฟ้า)

Chonlada_j@srikrungbroker.co.th

088-153-5158

ต่อ 1873

พลอยภทรมล ศิริรัตนปัญญากร (ปอ)

Ploypataramol_s@srikrungbroker.co.th

088-626-9979

ต่อ 1869

อชิรญา ทิพย์ประภา (แหม่ม)

Achiraya_t@srikrungbroker.co.th

095-549-6202

ต่อ 1871

จารุวรรณ ชัยธรรมมา (จอย)

Charuwan_c@srikrungbroker.co.th

088-608-5102

ต่อ 1872

จิรวรรธ จำปา (นุ่น)

Jirawat_j@srikrungbroker.co.th

093-447-4559

ต่อ 1868

สุวภัทร มโนทัย (ยู)

Suwaphat_m@srikrungbroker.co.th

095-741-4999
ขึ้นข้างบน