บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาอุดรธานี)

เลขที่  222/6-7 ม.14  ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

Tel :  02-867-3880  

ผู้จัดการสาขา

-

จันทรัตน์ ขัตติยะนนท์ (เปิ้ล)

Jantarad_k@srikrungbroker.co.th

061-081-5670
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1881

สุวคนธ์ เรืองศรี (ต่าย)

Suwakhon_r@srikrungbroker.co.th

061-719-5956
Non Motor Center

ต่อ 1883

สมฤทัย โพธิ์ศรี (ฟิล์ม)

Somruthai_p@srikrungbroker.co.th

061-043-8481
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1899

ประภัสสร เหี้ยมเหิน (แอ๋ว)

prapatsorn_h@srikrungbroker.co.th

087-024-2965

ต่อ 1882

ศศิธร ไชยวรรณ์ (ข้าวฟ่าง)

Sasithorn_c@srikrungbroker.co.th

093-567-9213

ต่อ 1836

พัชรินทร์ กองเงิน (นิน)

Phatcharin_k@srikrungbroker.co.th

061-969-4590

ต่อ 1880

ยศยง นันแก้ว (เม่น)

Yosyong_n@srikrungbroker.co.th

098-298-0900

ต่อ 1836

ศรินรัตน์ โพธิ (เหมียว)

Sarinrat_p@srikrungbroker.co.th

062-657-2992

ต่อ 1883

วันวิสาข์ นามพิสัย (เนย)

Wanvisa_n@srikrungbroker.co.th

097-320-0969

ต่อ 1880

เนตรทราย ทรงธรรม (ก๋วยเตี๋ยว)

nedsai_s@srikrungbroker.co.th

084-743-4747
ขึ้นข้างบน