บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาอุดรธานี)

214/34 ม.8 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

Tel :  02-867-3880  Fax : 042-223-639

ผู้จัดการสาขา

-

จันทรัตน์ ขัตติยะนนท์ (เปิ้ล)

Jantarad_k@srikrungbroker.co.th

061-081-5670
หัวหน้าสาขา
Non Motor Center

ต่อ 1880

สมฤทัย โพธิ์ศรี (ฟิล์ม)

Somruthai_p@srikrungbroker.co.th

061-043-8481
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1899

ประภัสสร เหี้ยมเหิน (แอ๋ว)

prapatsorn_h@srikrungbroker.co.th

087-024-2965

ต่อ 1881

กาญจนา ลาคำสาย (อ้อม)

kanchana_l@srikrungbroker.co.th

099-327-2330

ต่อ 1882

ศศิธร ไชยวรรณ์ (ข้าวฟ่าง)

Sasithorn_c@srikrungbroker.co.th

087-024-3384

ต่อ 1883

สุวคนธ์ เรืองศรี (ต่าย)

Suwakhon_r@srikrungbroker.co.th

061-719-5956

ต่อ 1880

พัชรินทร์ กองเงิน (นิน)

Phatcharin_k@srikrungbroker.co.th

061-969-4590

ต่อ 1836

ยศยง นันแก้ว (เม่น)

Yosyong_n@srikrungbroker.co.th

098-298-0900
ขึ้นข้างบน