บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาโคราช)

222/31-32 ถนนปักธงชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Tel : 02-867-3875 กด 933
ผู้จัดการสาขา

ต่อ สาขาโคราช

มานิตย์ บูชาบุญ (มนิด)

manit@srikrungbroker.co.th

085-4877987
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1876

อณัชชา แย้มสันต์ (แพร)

anutcha_y@srikrungbroker.co.th

085-4875304

ต่อ 1874

ธัญญรัตน์ ศรีพนม (มด)

thanyarat_s@srikrungbroker.co.th

085-6616973

ต่อ 1897

ศิริรัตน์ จาบทะเล (จิ๊บ)

sirirat_j@srikrungbroker.co.th

088-4691990
Non Motor Center

ต่อ 1898

สมภพ เปรมชูเกียรติ (บ๊อบ)

Sompop_p@srikrungbroker.co.th

081-713-2096

ต่อ 1898

ชัชวาล พันธุ์สระน้อย (โอ๋)

Chatchawal_p@srikrungbroker.co.th

095-221-0302
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1879

นิตธิดา ศรีพนม (นิต)

nittaya_t@srikrungbroker.co.th

085-6616970

ต่อ 1604

นฤมล ต๊ะสันเทียะ (แนน)

naruemon_t@srikrungbroker.co.th

090-4961990

ต่อ 1879

กัลยาณวัฒน์ ภัทรฐาอิทธินันท์ (แอ๊ป)

kanlayanawat_p@srikrungbroker.co.th

081-8196112

ต่อ 1878

เบ็ญจมาศ พนังศรี (เบญ)

benjamas_p@srikrungbroker.co.th

089-2910138

ต่อ 1877

ณิรดา เริงสันเทียะ (แอน)

nirada_r@srikrungbroker.co.th

082-462-8542

ต่อ 1877

วิลาวัลย์ ดาผง (วิ)

Wilawan_d@srikrungbroker.co.th

098-2505339

ต่อ 1603

นันทิชา ดอกเข็ม (เป้ย)

Nunticha_d@srikrungbroker.co.th

064-0826844

ต่อ 1898

สันทัด จันทร์เต็ม (เบิร์ด)

Santat_j@srikrungbroker.co.th

061-7672666

ต่อ 1898

ธนาภรณ์ ทับทิม (จ๋อมแจ๋ม)

Thanaporn_t@srikrungbroker.co.th

090-364-7264

ต่อ 1604

สุธาทิพย์ โหม่งสูงเนิน (เกม)

Suthatip_m@srikrungbroker.co.th

095-567-6775
ขึ้นข้างบน