บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาชลบุรี)

109/1 ม.3 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

Tel : 02-867-3855

ผู้จัดการสาขา

ต่อ 1977

วรุฒ อินทร์แปลง (บูม)

Warut_i@srikrungbroker.co.th

081-855-9363
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1859

อัจฉรา พันธุรัตน์ (นิ่ม)

Atchara_p@srikrungbroker.co.th

085-487-5301

ต่อ 1855

วิภารัตน์ บุญวงษ์ (ติ๋ม)

Wiparat_b@srikrungbroker.co.th

081-819-6145
Non Motor Center

ต่อ 1858

จิตรา เหง่าบุญมา (เบลล์)

Jitta_n@srikrungbroker.co.th

085-487-5302
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1856

นาริน โพพันพา (นุ้ย)

narin_p@srikrungbroker.co.th

086-0725187

ต่อ 1857

กฤษฐิกร อุตส่าห์ (ปุ้ย)

krittikorn_a@srikrungbroker.co.th

081-819-6145

ต่อ 1854

จันทร์เพ็ญ แย้มสันต์ (เพ็ญ)

junpen_y@srikrungbroker.co.th

081-819-6145

ต่อ 1854

จิดาภา บุญวงษ์ (นุ้ย)

Jidapa_b@srikrungbroker.co.th

085-487-5301

ต่อ 1978

สิริประภา บุญนารอด (เจี๊ยบ)

siriprapa_b@srikrungbroker.co.th

085-487-5301

-

ภคพณ รักสกุล (น้องออย)

Pakapon_r@srikrungbroker.co.th

-

อุดมทรัพย์ ฉิมพลี (กระแต)

Audomsup_c@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน