บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาชลบุรี)

109/1 ม.3 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

Tel : 02-867-3855

ผู้จัดการสาขา

ต่อ 1855

วรุฒ อินทร์แปลง (บูม)

Warut_i@srikrungbroker.co.th

081-855-9363
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1859

อัจฉรา พันธุรัตน์ (นิ่ม)

Atchara_p@srikrungbroker.co.th

085-487-5301

ต่อ 1855

วิภารัตน์ บุญวงษ์ (ติ๋ม)

Wiparat_b@srikrungbroker.co.th

081-819-6145

ต่อ 1857

กฤษฐิกร อุตส่าห์ (ปุ้ย)

krittikorn_a@srikrungbroker.co.th

081-819-6145
Non Motor Center

ต่อ 1858

จิตรา เหง่าบุญมา (เบลล์)

Jitta_n@srikrungbroker.co.th

085-487-5302

ต่อ 1858

ณฐมน กลิ่นณรงค์ (สุ)

Nathamon_k@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1854

จันทร์เพ็ญ แย้มสันต์ (เพ็ญ)

junpen_y@srikrungbroker.co.th

081-819-6145

ต่อ 1854

จิดาภา บุญวงษ์ (นุ้ย)

Jidapa_b@srikrungbroker.co.th

085-487-5301

ต่อ 1978

สิริประภา บุญนารอด (เจี๊ยบ)

siriprapa_b@srikrungbroker.co.th

085-487-5301

ต่อ 1857

ชุติพร แปยอ (แตง)

Chutiporn_p@srikrungbroker.co.th

081-819-6145

ต่อ 1856

พรรณทษร ศิริมาตย์ (เบ้นซ์)

Phanthason_s@srikrungbroker.co.th

085-487-5302

ต่อ 1859

เมวิกา ศิริมาตย์ (รถเก๋ง)

Mewika_s@srikrungbroker.co.th

085-487-5301
ขึ้นข้างบน