บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาชลบุรี)

109/1 ม.3 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

Tel : 02-867-3855

ผู้จัดการสาขา

ต่อ 1855

วรุฒ อินทร์แปลง (บูม)

Warut_i@srikrungbroker.co.th

081-855-9363
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1859

อัจฉรา พันธุรัตน์ (นิ่ม)

Atchara_p@srikrungbroker.co.th

085-487-5301

ต่อ 1855

วิภารัตน์ บุญวงษ์ (ติ๋ม)

Wiparat_b@srikrungbroker.co.th

081-819-6145

ต่อ 1857

กฤษฐิกร อุตส่าห์ (ปุ้ย)

krittikorn_a@srikrungbroker.co.th

0819964789
Non Motor / Non Life

ต่อ 1854

ณฐมน กลิ่นณรงค์ (สุ)

Nathamon_k@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1978

สิริประภา บุญนารอด (เจี๊ยบ)

siriprapa_b@srikrungbroker.co.th

085-487-5301
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1854

จันทร์เพ็ญ แย้มสันต์ (เพ็ญ)

junpen_y@srikrungbroker.co.th

081-819-6145

ต่อ 1857

ชุติพร แปยอ (แตง)

Chutiporn_p@srikrungbroker.co.th

081-819-6145

ต่อ 1977

ณัชญ์สนัน ยุทธปัญญาสิน (เล็ก)

Nachsanun_y@srikrungbroker.co.th

085-487-5302

ต่อ 1859

ฐิติกานต์ แซ่ตั๊ง (หนึ่ง)

Thitikan_s@srikrungbroker.co.th

081-819-6145

ต่อ 1978

พิชชาพร เหลืองสกุลทอง (ผึ้ง)

Phitchaporn_l@srikrungbroker.co.th

083-703-1624
ขึ้นข้างบน