บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาบางกะปิ)

เลขที่ 216-218 ซอยนวมินทร์72 ถนนนวมินทร์ 

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10240

Tel : 02-867-3840     Fax : 02-733-4014


ผู้จัดการสาขา

ต่อ 1843

เปรมจิตร์ วงศ์เสรีนุกุล (จูน)

Premchit_w@srikrungbroker.co.th

089-491-4482
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1846

ณัฐวินวิกา เจริญชัย (ยุ)

Nattawinwika_c@srikrungbroker.co.th

085-661-6975
Non Motor Center

ต่อ 1844

รจนา ชายสา (ไก่)

Rotjana_c@srikrungbroker.co.th

092-337-4869
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1840

พรพิมล มูลมณี (พร)

ponpimon_m@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1842

กาญจนา แซ่เตียว (ฟาง)

Kanjana_sa@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1845

สายรุ้ง ปัสสะ (ปุ๊ก)

Sairung_p@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1841

นวลรัตน์ จันทร์วิเศษ (มด)

Nuanrat_j@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1842

ภัทราวดี ปัญญาสูง (ดาว)

Pattrawadee_p@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1846

มัทนา อันทะปัญญา (เหมย)

Matthana_a@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน