บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด สาขาพระราม4(หัวลำโพง)

อาคารตั้งฮั่วปัก เลขที่ 320 ห้องเลขที่ 7 บี ชั้น 7 ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Tel : 02867-3850 กด 914

ผู้จัดการสาขา

ต่อ 1958

ธัชนันธ์ คำงาม (หน่อย)

Thatchanan_k@srikrungbroker.co.th

086-503-5145
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1848

วันวิภา พจน์รัมย์ (ทราย)

Wanvipha_b@srikrungbroker.co.th

089-028-4246
Non Motor Center

ต่อ 1813

ณัฐวดี เก่งธัญกิจ (เกมส์)

Nattawadee_ke@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1848

สโรชา ศรีจันทร์ (ผึ้ง)

Sarochar_s@srikrungbroker.co.th

086-072-4208

ต่อ 1959

กัณธิกุล คำสอน (ฟาง)

Kanthikul_k@srikrungbroker.co.th

089-004-2081

ต่อ 1959

สมเกียรติ์ จงอยู่สุข (โบ๊ต)

somkeat_j@srikrungbroker.co.th

085-487-7986

ต่อ 1853

วรัญญู ตันตยานนท์ (มิว)

varanyoo_t@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1813

ภคพร ฤกษ์พัฒนกิจ (แอม)

Phakaporn_l@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน