ฝ่ายขาย Call Center

เช็คเบี้ย / ทำใบเสนอราคา / แจ้งงานทั้งงาน Motor และ Non Motor

Tel : 02-867-3888 กด 905,917  Fax : 02-899-4994

Email : sale_group@srikrungbroker.co.th

Non Motor Center

ต่อ 2609

คุณาสิน โล่งอากาศ (เก่ง)

Kunasin_L @SrikrungBroker.Co.Th

Call Center ทีม 1
Call Center ทีม 2
Call Centerทีม 3

ต่อ 1574

ณัฐพล มีชื่น (อ๋อม)

nattapol_m@srikrungbroker.co.th

086-0709243
Call Centerทีม 4

02-813-6801 ต่อ 1801

ทัศทยา ผลพุฒ (ยา)

Tastaya_p@srikrungbroker.co.th

083-446-5501

ต่อ 1784

รุ่งทิวา ศรีฉายา (รุ่ง)

Rungtiwa_s@srikrungbroker.co.th

085-487-5284

ต่อ 2670

น้ำฝน ชูบุญ (ฝน)

Namfon_c@srikrungbroker.co.th

Call Centerทีม 5
ขึ้นข้างบน