ฝ่ายการตลาด (ข้อมูลสมาชิก,จองอบรม)

Tel : 02-867-3828

Email : Help@srikrungbroker.co.th

ผจก.ฝ่าย

ต่อ 2144

รัชชนก ผิวทองงาม (ก้อย)

Ruchchanok_p@srikrungbroker.co.th

086-072-3581
หัวหน้าการตลาด(ประสานงานสมาชิก)

ต่อ 2602

นงนุช อุดมทรัพย์ (นุ่มนิ่ม)

nongnoot_u@srikrungbroker.co.th

ประสานงานสมาชิก

ต่อ 2603

เสาวลักษณ์ อุดร (ลักษณ์)

saowalak_a@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2601

มินตรา พรรณรัตน์ (น้ำ)

Mintra_t@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2604

งามตา งามเพริดพริ้ง (ตุ๊กตา)

Ngamta_n@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2144

วิฑูรย์ หวังสุขสวัสดิ์ (เต้ย)

Withun_w@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2602

ธนทัต จันทร์เพ็งฉุย (หมู)

Thanathat_j@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2601

ขนิษฐา พงษ์หนู (น้ำตาล)

Khanittha_p@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน