ฝ่ายการตลาด (ประสานงานสมาชิก)

Tel : 02-867-3828

Email : Help@srikrungbroker.co.th

Line ID : @jbt6534r

ผจก.ฝ่าย

ต่อ 2125

โชคชัย จิรวัฒน์ถาวร (โชค)

chokchai_j@srikrungbroker.co.th

081-819-8187
หัวหน้าการตลาด(ประสานงานสมาชิก)
ประสานงานสมาชิก

ต่อ 2606

พิสุทธิ์ จีนพิทักษ์ (ปั๊ก)

phisut_J@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2602

นงนุช อุดมทรัพย์ (นุ่มนิ่ม)

nongnoot_u@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2604

เสาวลักษณ์ อุดร (ลักษณ์)

saowalak_a@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2601

มินตรา ตะนุลานนท์ (น้ำ)

Mintra_t@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน