หัวหน้าทีม

ต่อ 2613

นันทนา พลเยี่ยม (นัน)

Nunthana_P@srikrungbroker.co.th

081-819-6101

ต่อ 2634

ธีระพงษ์ กงแก้ว (เอ็มเจ)

Tirapong_k@srikrungbroker.co.th

Non Motor Center

ต่อ 1831

คุณาสิน โล่งอากาศ (เก่ง)

Kunasin_L @SrikrungBroker.Co.Th

ต่อ 2610

สุชาดา หวังฟังกลาง (ยุ้ย)

suchada_w@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่ Front Office

ต่อ 2609

กนกลดา ยอดผะกา (ชะเอม)

Kanoklada_y@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2607

สุภาพร มัควิน (เอ็ม)

supaporn_m@srikrungbroker.co.th

097-118-2278

ต่อ 1815

ยุภาภรณ์ โมฆรัตน์ (เหมียว)

Yuphaphon_m@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2605

น้ำฝน ชูบุญ (ฝน)

Namfon_c@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1819

จิระพงศ์ แก้วไตรรัตน์ (กี้)

Chirapong_k@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน