ฝ่ายบัญชี

ทำภาษีซื้อขายของบริษัทฯ / ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายได้สำหรับสมาชิก

Tel : 02-867-3888 กด 908   Fax : 02-867-3820

Email : account@srikrungbroker.co.th

ผจก.ฝ่ายบัญชี

ต่อ 1516

ศิริกุล ตันวีระชัยสกุล (องุ่น)

Sirikul_t@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1518

พยุงศรี คะเรารัมย์ (กุ้ง)

Payungsri_k@srikrungbroker.co.th

หัวหน้าฝ่ายบัญชี
เจ้าหน้าที่บัญชี

ต่อ 1509

บุญยานุช อุตธรรมชัย (นัท)

boonyanuch_u@srikrungbroker.co.th

-

พีรญา โชติธัญญพร ( เอ๋)

peeraya_c@srikrungbroker.co.th

ผจก. บัญชีลักกี้

ต่อ 1506

อรณี ปลื้มโกศล (ปุ๊ก)

oranee_p@skplus.co.th

เจ้าหน้าที่
ขึ้นข้างบน