ฝ่ายบัญชี

ทำภาษีซื้อขายของบริษัทฯ / ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายได้สำหรับสมาชิก

Tel : 02-867-3888 

Email : account@srikrungbroker.co.th

ผจก.ฝ่ายบัญชี

ต่อ 1516

ศิริกุล ตันวีระชัยสกุล (องุ่น)

Sirikul_t@srikrungbroker.co.th

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ต่อ 1517

อริษา นิ่มเจริญ (สา)

Arisa_n@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1517

เด่นนภา โทหล้า (เอ)

Dennapa_t@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่บัญชี

ต่อ 1509

บุญยานุช อุตธรรมชัย (นัท)

boonyanuch_u@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1519

สุวดาว เผียว (จี้)

Suwadao_p@srikrungbroker.co.th

-

จุฑาภรณ์ จันทะราช (อ๊อบ)

Jutaporn_ch@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่
ขึ้นข้างบน