ฝ่ายการเงิน

เก็บเบี้ย / ตัดจ่าย / โอนผลประโยชน์ให้สมาชิก

Tel : 02-867-3888 กด 912  Fax 02-867-3820

Email : finance_group@srikrungbroker.co.th

ผจก.ฝ่าย

ต่อ 2200

ทิพย์รัตน์ เทียนทอง (ทิพย์)

Thiparat_t@srikrungbroker.co.th

0854875300

ต่อ 2203

วรารัตน์ ธีรศักดิ์ภิญโญ (รัตน์)

Wararat_t@srikrungbroker.co.th

0854875294

ต่อ 2403

ปุยฝ้าย ไชยนะรงค์ (ฝ้าย)

Puifai_c@srikrungbroker.co.th

085-4875259
ฝ่ายการเงินทีม 1
หัวหน้าทีม

ต่อ 2131

ประนี เทียงแก้ว (แนน)

Pranee_k@srikrungbroker.co.th

085-4875294
เจ้าหน้าที่การเงิน

ต่อ 2205

นิภาพร ตะนะวัน (ดุ๊กดิก)

Nipapron_t@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2211

วินิชา ซิงห์ (เฟีย)

Vinicha_s@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2211

อนุสรา สามาอาพัฒ (ป๊อก)

anusara_s@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2131

อาภาพร หาลา (เกียว)

aphaporn_h@srikrungbroker.co.th

ฝ่ายการเงินทีม 2
หัวหน้าทีม

ต่อ 2135

นิดานุช โพธิ์ธัญญา (ส้มโอ)

Nidanuch_p@srikrungbroker.co.th

085-4875267
เจ้าหน้าที่การเงิน

ต่อ 2210

ธัญชนก ลันทม (ใหม่)

Thunchanok_l@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2210

วนิดา ยิ่งสำราญ (แป้ง)

Wanida_yi@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2400

สริตา คำพัน (นิด)

Saritha_k@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2213

ณัฐรสุฎา พ้นทุกข์ (เค้ก)

Nattharasuda_p@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2207

กลมทิพย์ นามพิรา (พลอย)

Kamonthip_n@srikrungbroker.co.th

ฝ่ายการเงินทีม 3
หัวหน้าทีม

ต่อ 2212

สุวัจน์ สายรวมญาติ (เจน)

suwat_s@srikrungbroker.co.th

085-4875259
เจ้าหน้าที่การเงิน

ต่อ 2401

ศรพร มานพวิเศษเจริญ (จุ๋ม)

sonphon_m@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2221

มณฑิรา ฟ้าฝน (ออย)

Monthira_f@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2407

ภานิดา หล่าบรรเทา (หวาน)

Panida_la@724.co.th

การเงินแบบผ่อนชำระ

ต่อ 2206

กาญจนา บัวโพธิ์ (ปุ๋ย)

Kanchana_b@srikrungbroker.co.th

085-4875298

ต่อ 2307

เศรณี สุธรรมมา (จ่าย)

Seranee_s@srikrungbroker.co.th

085-4875292

ต่อ 2214

ปภัชญา สร้อยชมภู (อุ้ย)

Paphatchaya_s@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2151

พนิดา หล้าน้ำ (อัน)

Panida_l@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2209

ณัฐฐินันท์ เจริญสุข

Nuttinun_j@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่จ่ายเบี้ย ยกเลิกกรมธรรม์

ต่อ 2201

สมฤทัย คนสำโรง (ออย)

somrutai_k@srikrungbroker.co.th

085-4875300

ต่อ 2408

กรธิดา สุทินธนชาญ (หมูแดง)

kornthida_s@srikrungbroker.co.th

085-4875300

ต่อ 2402

ดาราภา จงเจตน์ดี (น้ำแข็ง)

darapa_j@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2136

ชลชญา สิงห์วี (เมย์)

Chonchaya_s@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน