ฝ่ายการเงิน

เก็บเบี้ย / ตัดจ่าย / โอนผลประโยชน์ให้สมาชิก/ยกเลิก-ถอนกรมธรรม์

Tel : 02-867-3888 กด 7

Email : finance_group@srikrungbroker.co.th

ผจก.ฝ่าย

ต่อ 2200

ทิพย์รัตน์ เทียนทอง (ทิพย์)

Thiparat_t@srikrungbroker.co.th

085-487-5300

ต่อ 2203

วรารัตน์ ธีรศักดิ์ภิญโญ (รัตน์)

Wararat_t@srikrungbroker.co.th

0854875294

ต่อ 2403

ปุยฝ้าย ไชยนะรงค์ (ฝ้าย)

Puifai_c@srikrungbroker.co.th

0854875294

ต่อ 2135

นิดานุช โพธิ์ธัญญา (ส้มโอ)

Nidanuch_p@srikrungbroker.co.th

085-4875267
ฝ่ายการเงินทีม 1
หัวหน้าทีม

ต่อ 2215

ธัญชนก ลันทม (ใหม่)

Thunchanok_l@srikrungbroker.co.th

0854875267
เจ้าหน้าที่การเงิน

ต่อ 2150

วรรณนิสา นิพิฐวิทยา (นิ)

Wannisa_n@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2408

กรธิดา สุทินธนชาญ (หมูแดง)

kornthida_s@srikrungbroker.co.th

085-4875300
ฝ่ายการเงินทีม 2
หัวหน้าทีม

ต่อ 2201

สมฤทัย คนสำโรง (ออย)

somrutai_k@srikrungbroker.co.th

085-4875300
เจ้าหน้าที่การเงิน

ต่อ 2205

วินิชา ซิงห์ (เฟีย)

Vinicha_s@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2211

อนุสรา สามาอาพัฒ (ป๊อก)

anusara_s@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2205

ยุภาวดี ดอกพิกุล (ยุ)

Yupawadee_d@srikrungbroker.co.th

ฝ่ายการเงินทีม 3
หัวหน้าทีม

ต่อ 2404

ภานิดา หล่าบรรเทา (หวาน)

Panida_la@srikrungbroker.co.th

0854875294
เจ้าหน้าที่การเงิน

ต่อ 2136

ชลชญา สิงห์วี (เมย์)

Chonchaya_s@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2213

จุฬารัตน์ ประหา (เกม)

Jularat_p@srikrungbroker.co.th

ฝ่ายการเงินทีม 4
หัวหน้าทีม

ต่อ 2207

ชญากาจญ์ มั่นเศษฐวิทย์ (เมย์รี่)

Chayakan_m@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่การเงิน

ต่อ 2202

รุ้งเพชร สุวรรณศรี (หญิง)

Rungpetch_s@srikrungbroker.co.th

085-4875300

ต่อ 2207

ธิดาพร พยาบาล (แพร)

Thidaporn_p@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่
ขึ้นข้างบน