ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สมัครงาน / แนะนำติชมบริการ / ร้องเรียน

Tel : 02-867-3888 กด 2500-2501

Email : HR_Group@srikrungbroker.co.th

ผจก. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ต่อ 2500

ฤทัย ปลื้มโกศล (ปู)

RUTHAI_p@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ต่อ 2501

พรวิภา ตลับกลาง (ใหม่)

Pornwipa_t@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน