ฝ่าย Non Motor 

ให้คำปรึกษาการประกันภัยอาทิ  อัคคี , ขนส่ง , PA , TA ฯลฯ

Tel : 02-867-3888 กด 907 Fax 02-899-4994

Email : insure_group@srikrungbroker.co.th

ผู้จัดการฝ่าย Non Motor

ต่อ 2125

โชคชัย จิรวัฒน์ถาวร (โชค)

chokchai_j@srikrungbroker.co.th

081-819-8187
เจ้าหน้าที่ Non Motor

ต่อ 2670

คุณาสิน โล่งอากาศ (เก่ง)

Kunasin_L @SrikrungBroker.Co.Th

ต่อ 1851

สมเกียรติ์ จงอยู่สุข (โบ๊ต)

somkeat_j@srikrungbroker.co.th

085-487-7986

ต่อ 1971

ภัณฑิลา กิตติโชติกุลวงศ์ (กุ๊กไก่)

Phunthila_k@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1663

ธิดารัตน์ โม้อุ่น (นาง)

tidarat_m@srikrungbroker.co.th

087-999-0518

ต่อ 1682

ธัญญา กสิกิจ (อ้อม)

Tanya_k@srikrungbroker.co.th

094-460-3282

ต่อ 1908

วรรณกร พ่วงฟู (ก้อง)

Wannagorn_P@srikrungbroker.co.th

098-841-1330

ต่อ 1612

ภัทรสุดา ลอมาเล๊ะ (ฮาวา)

Pattarasuda_L@SrikrungBroker.Co.Th

ต่อ 1872

ปราโมทย์ ระงับใจ (มิก)

Pramot_r@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1931

ทรงวุฒิ ชาติชนะ (สไปร์)

songwut_s@srikrungbroker.co.th

084-721-0447

ต่อ 1235

นันท์นภัส งานไว (ปอ)

nunnaphat_n@srikrungbroker.co.th

092-669-4512

ต่อ 1605

กัลยาณวัฒน์ ภัทรฐาอิทธินันท์ (แอ๊ป)

kanlayanawat_p@srikrungbroker.co.th

081-819-6112

ต่อ 1915

อัจฉราภรณ์ ปานแก้ว (ปาล์ม)

Adcharapon_p@srikrungbroker.co.th

093-619-1753

ต่อ 1858

จิตรา เหง่าบุญมา (เบลล์)

Jitta_n@srikrungbroker.co.th

085-487-5302

ต่อ 2610

สุชาดา หวังฟังกลาง (ยุ้ย)

suchada_w@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2666

ปาณิสรา จ่างแสง (แต)

Panisara_j@srikrungbroker.co.th

064-987-7842

ต่อ 2727

ไอยศิกา แซ่เอี้ย (แนน)

Aisika_s@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1952

เฉลิมพันธ์ ธิกันทา (เอ็ด)

Chalermpan_t@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1698

วนิดา มั่งมี (แพรวา)

Wanida_m@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1880

สมฤทัย โพธิ์ศรี (ฟิล์ม)

Somruthai_p@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน