ฝ่าย Non Motor 

ให้คำปรึกษาการประกันภัยอาทิ  อัคคี , ขนส่ง , PA , TA ฯลฯ

Tel : 02-867-3888 กด 907 Fax 02-899-4994

Email : insure_group@srikrungbroker.co.th

ผู้จัดการฝ่าย Non Motor

ต่อ 2102

อฐิตา เอี่ยมสอาด (แอม)

atita_ia@srikrungbroker.co.th

Non Motor Specialist

ต่อ 2670

คุณาสิน โล่งอากาศ (เก่ง)

Kunasin_L @SrikrungBroker.Co.Th

ต่อ 1931

ทรงวุฒิ ชาติชนะ (สไปร์)

songwut_s@srikrungbroker.co.th

084-721-0447

ต่อ 2666

ปาณิสรา จ่างแสง (แต)

Panisara_j@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่ Non Motor Center

ต่อ 1915

อัจฉราภรณ์ ปานแก้ว (ปาล์ม)

Adcharapon_p@srikrungbroker.co.th

093-619-1753

ต่อ 1695

วนารี ศรีทวน (โบว์)

vanaree_s@srikrungbroker.co.th

098-691-9002

ต่อ 1632

โสภณ เก่งธัญกิจ (โส)

Sophon_k@srikrungbroker.co.th

082-165-2183

ต่อ 1851

สมเกียรติ์ จงอยู่สุข (โบ๊ต)

somkeat_j@srikrungbroker.co.th

085-487-7986

ต่อ 1612

ภัทรสุดา ลอมาเล๊ะ (ฮาวา)

Pattarasuda_L@SrikrungBroker.Co.Th

087-0251853

ต่อ 1952

เฉลิมพันธ์ ธิกันทา (เอ็ด)

Chalermpan_t@srikrungbroker.co.th

089-0320729

ต่อ 1984

จิรทีปต์ ขัตนันตา (แก่น)

Chirathip_k@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1682

ธัญญา กสิกิจ (อ้อม)

Tanya_k@srikrungbroker.co.th

094-460-3282

ต่อ 1858

จิตรา เหง่าบุญมา (เบลล์)

Jitta_n@srikrungbroker.co.th

085-487-5302
เจ้าหน้าที่ Non Motor

ต่อ 1880

สมฤทัย โพธิ์ศรี (ฟิล์ม)

Somruthai_p@srikrungbroker.co.th

061-043-8481

ต่อ 1235

นันท์นภัส งานไว (ปอ)

nunnaphat_n@srikrungbroker.co.th

092-669-4512

ต่อ 1933

พงศกรณ์ ลุนสาร (หนึ่ง)

Pongsakorn_l@srikrungbroker.co.th

063-7456555

ต่อ 1919

แก้วกัญญา สีวาจา (ใหม่แก้ว)

Kaewkanya_s@srikrungbroker.co.th

088-8266745

ต่อ 1701

อัมพูวัน เวาะมะ (อั้ม)

Ampuwan_w@srikrungbroker.co.th

093-2474187

ต่อ 1591

พายียะห์ เตะ (อา)

Payeeyah_t@srikrungbroker.co.th

080-8747162

ต่อ 1982

ดารารัตน์ ทับน้อย (ดา)

Dararat_t@srikrungbroker.co.th

096-6345369

ต่อ 1877

ณิรดา เริงสันเทียะ (แอน)

nirada_r@srikrungbroker.co.th

098-8757479

ต่อ 1966

ชุมจิรา บุญธรรมมา (ติ๊ก)

Chumjira_b@srikrungbroker.co.th

098-3578032

ต่อ 1722

จิระพงศ์ แก้วไตรรัตน์ (กี้)

Chirapong_k@srikrungbroker.co.th

096-7527881

ต่อ 1903

พลอยประภัส โนนพะยอม (แก้มจ๋า)

ployprapat_n@srikrungbroker.co.th

-

ธนัญฬดา มุ่งเกิด (เก๋)

Thanunlada_m@srikrungbroker.co.th

090-4386945

ต่อ 1990

โอภาส ยินดีตราสิน (โอ)

Opas_y@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2726

จีรนันท์ วงษ์สีทา (จิ๊บ)

Chiranan_w@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1955

กวินนา เดชา (มิ้นท์)

Kawinna_d@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1912

กอเส็ม หวังอาหลี (เอก)

Kosem_w@srikrungbroker.co.th

-

กันตพงศ์ สุวรรณจันทร์ (บลู)

Kantapong_s@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1950

พิมพ์ลดา ชุ่มธิ (มัส)

Pimlada_c@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1665

เสาวภา เพ็งเกษม (แก้ว)

Saowapa_p@srikrungbroker.co.th

095-4037997
ขึ้นข้างบน