ฝ่าย Non Motor 

ให้คำปรึกษาการประกันภัยอาทิ  อัคคี , ขนส่ง , PA , TA ฯลฯ

Tel : 02-867-3888 กด 2

Email : insure_group@srikrungbroker.co.th

ผู้จัดการฝ่าย Non Motor

ต่อ 2102

อฐิตา เอี่ยมสอาด (แอม)

atita_ia@srikrungbroker.co.th

Non Motor Specialist

-

คุณาสิน โล่งอากาศ (เก่ง)

Kunasin_L @SrikrungBroker.Co.Th

091-704-1364

-

ทรงวุฒิ ชาติชนะ (สไปร์)

songwut_s@srikrungbroker.co.th

094-356-2659

ต่อ 1915

อัจฉราภรณ์ ปานแก้ว (ปาล์ม)

Adcharapon_p@srikrungbroker.co.th

093-619-1753
เจ้าหน้าที่ Non Motor Center

ต่อ 1691

วนารี ศรีทวน (โบว์)

vanaree_s@srikrungbroker.co.th

098-691-9002

ต่อ 1632

โสภณ เก่งธัญกิจ (โส)

Sophon_k@srikrungbroker.co.th

082-165-2183

ต่อ 1959

สมเกียรติ์ จงอยู่สุข (โบ๊ต)

somkeat_j@srikrungbroker.co.th

085-487-7986

ต่อ 1612

ภัทรสุดา ลอมาเล๊ะ (ฮาวา)

Pattarasuda_L@SrikrungBroker.Co.Th

087-025-1853

ต่อ 1947

เฉลิมพันธ์ ธิกันทา (เอ็ด)

Chalermpan_t@srikrungbroker.co.th

089-032-0729

ต่อ 1682

ธัญญา กสิกิจ (อ้อม)

Tanya_k@srikrungbroker.co.th

094-460-3282

ต่อ 1990

โอภาส ยินดีตราสิน (โอ)

Opas_y@srikrungbroker.co.th

097-139-9949
เจ้าหน้าที่ Non Motor

ต่อ 2636

วิไลวรรณ จันทร์เย็น (หน่อย)

Wilaiwan_c@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1883

สมฤทัย โพธิ์ศรี (ฟิล์ม)

Somruthai_p@srikrungbroker.co.th

061-043-8481

ต่อ 1986

นันท์นภัส งานไว (ปอ)

nunnaphat_n@srikrungbroker.co.th

092-669-4512

ต่อ 1933

พงศกรณ์ ลุนสาร (หนึ่ง)

Pongsakorn_l@srikrungbroker.co.th

063-7456555

ต่อ 1886

แก้วกัญญา สีวาจา (ใหม่แก้ว)

Kaewkanya_s@srikrungbroker.co.th

064-067-9139

ต่อ 1701

จิราพร ภาษี (เล็ก)

Jirapon_p@srikrungbroker.co.th

087-884-4837

ต่อ 1940

กนกภรณ์ เกียรติธนพัฒน์ (หนูนา)

Kanokphon_k@srikrungbroker.co.th

098-669-9689

ต่อ 1922

นารีรัตน์ โตวังจร (ออย)

Nareerat_t@srikrungbroker.co.th

066-053-3759

ต่อ 2724

จีรนันท์ วงษ์สีทา (จิ๊บ)

Chiranan_w@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1912

กอเส็ม หวังอาหลี (เอก)

Kosem_w@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1948

พิมพ์ลดา ชุ่มธิ (มัส)

Pimlada_c@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1665

เสาวภา เพ็งเกษม (แก้ว)

Saowapa_p@srikrungbroker.co.th

095-4037997

ต่อ 1998

ภควัท พลราชม (บอย)

Pakawat_p@srikrungbroker.co.th

090-781-9781

ต่อ 1892

อรอุมา ลีระพานิช (ปีใหม่)

Onuma_l@srikrungbroker.co.th

085-6911741

ต่อ 1732

สุดารัตน์ สุขวิลัย (สุกี้)

Sudarat_s@srikrungbroker.co.th

096-635-6501

ต่อ 1573

ณัฏฐ์สุกานต์ ทิพย์กันทากุล (ทิพย์)

Narchsudkan_t@srikrungbroker.co.th

098-9653266

ต่อ 1983

ธารารัตน์ เขื่อนเก้า (แฟม)

Thararat_k@srikrungbroker.co.th

084-558-8893
ขึ้นข้างบน