ฝ่าย Non Motor 

ให้คำปรึกษาการประกันภัยอาทิ  อัคคี , ขนส่ง , PA , TA ฯลฯ

Tel : 02-867-3888 กด 907 Fax 02-899-4994

Email : insure_group@srikrungbroker.co.th

ผู้จัดการฝ่าย Non Motor

ต่อ 2102

อฐิตา เอี่ยมสอาด (แอม)

atita_ia@srikrungbroker.co.th

Non Motor Specialist

ต่อ 2670

คุณาสิน โล่งอากาศ (เก่ง)

Kunasin_L @SrikrungBroker.Co.Th

ต่อ 1931

ทรงวุฒิ ชาติชนะ (สไปร์)

songwut_s@srikrungbroker.co.th

084-721-0447

ต่อ 2666

ปาณิสรา จ่างแสง (แต)

Panisara_j@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1915

อัจฉราภรณ์ ปานแก้ว (ปาล์ม)

Adcharapon_p@srikrungbroker.co.th

093-619-1753
เจ้าหน้าที่ Non Motor Center

ต่อ 1691

วนารี ศรีทวน (โบว์)

vanaree_s@srikrungbroker.co.th

098-691-9002

ต่อ 1632

โสภณ เก่งธัญกิจ (โส)

Sophon_k@srikrungbroker.co.th

082-165-2183

ต่อ 1813

สมเกียรติ์ จงอยู่สุข (โบ๊ต)

somkeat_j@srikrungbroker.co.th

085-487-7986

ต่อ 1612

ภัทรสุดา ลอมาเล๊ะ (ฮาวา)

Pattarasuda_L@SrikrungBroker.Co.Th

087-0251853

ต่อ 1952

เฉลิมพันธ์ ธิกันทา (เอ็ด)

Chalermpan_t@srikrungbroker.co.th

089-0320729

ต่อ 1682

ธัญญา กสิกิจ (อ้อม)

Tanya_k@srikrungbroker.co.th

094-460-3282

ต่อ 1858

จิตรา เหง่าบุญมา (เบลล์)

Jitta_n@srikrungbroker.co.th

085-487-5302

ต่อ 1990

โอภาส ยินดีตราสิน (โอ)

Opas_y@srikrungbroker.co.th

097-139-9949
เจ้าหน้าที่ Non Motor

ต่อ 2636

วิไลวรรณ จันทร์เย็น (หน่อย)

Wilaiwan_c@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1883

สมฤทัย โพธิ์ศรี (ฟิล์ม)

Somruthai_p@srikrungbroker.co.th

061-043-8481

ต่อ 1986

นันท์นภัส งานไว (ปอ)

nunnaphat_n@srikrungbroker.co.th

092-669-4512

ต่อ 1933

พงศกรณ์ ลุนสาร (หนึ่ง)

Pongsakorn_l@srikrungbroker.co.th

063-7456555

ต่อ 1919

แก้วกัญญา สีวาจา (ใหม่แก้ว)

Kaewkanya_s@srikrungbroker.co.th

064-0679139

ต่อ 1701

จิราพร ภาษี (เล็ก)

Jirapon_p@srikrungbroker.co.th

087-884-4837

ต่อ 1822

พิชชาพร ใจกล้า (เตย)

Phitchaporn_j@srikrungbroker.co.th

099-5253098

ต่อ 1877

ณิรดา เริงสันเทียะ (แอน)

nirada_r@srikrungbroker.co.th

082-462-8542

ต่อ 1966

ชุมจิรา บุญธรรมมา (ติ๊ก)

Chumjira_b@srikrungbroker.co.th

098-3578032

ต่อ 1831

ทัศนีย์ จิตราภิรมย์ (กุ๊กไก่)

Tassanee_j@srikrungbroker.co.th

085-783-2362

ต่อ 1903

พลอยประภัส โนนพะยอม (แก้มจ๋า)

ployprapat_n@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1940

กนกภรณ์ เกียรติธนพัฒน์ (หนูนา)

Kanokphon_k@srikrungbroker.co.th

098-669-9689

-

นารีรัตน์ โตวังจร (ออย)

Nareerat_t@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2726

จีรนันท์ วงษ์สีทา (จิ๊บ)

Chiranan_w@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1569

กวินนา เดชา (มิ้นท์)

Kawinna_d@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1912

กอเส็ม หวังอาหลี (เอก)

Kosem_w@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2724

กันตพงศ์ สุวรรณจันทร์ (บลู)

Kantapong_s@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1950

พิมพ์ลดา ชุ่มธิ (มัส)

Pimlada_c@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1665

เสาวภา เพ็งเกษม (แก้ว)

Saowapa_p@srikrungbroker.co.th

095-4037997

ต่อ 1998

ภควัท พลราชม (บอย)

Pakawat_p@srikrungbroker.co.th

090-781-9781

ต่อ 1892

อรอุมา ลีระพานิช (ปีใหม่)

Onuma_l@srikrungbroker.co.th

085-6911741

ต่อ 1643

จันทร์ทิพย์ สุวรรณโชติ (เหมียว)

Chanthip_s@srikrungbroker.co.th

061-8635191

ต่อ 1732

สุดารัตน์ สุขวิลัย (สุกี้)

Sudarat_s@srikrungbroker.co.th

096-6356501

-

ณัฏฐ์ปวินท์ กลั่นโยธิน (ต่าย)

Nutpawin_k@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1573

ณัฏฐ์สุกานต์ ทิพย์กันทากุล (ทิพย์)

Narchsudkan_t@srikrungbroker.co.th

098-9653266

-

ศิราพร บำรุง (แอล)

Siraporn_b@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1872

รัชนียา ผิวทอง (ใหม่)

Ratchaneeya_p@srikrungbroker.co.th

091-836-2345

ต่อ 1983

ธารารัตน์ เขื่อนเก้า (แฟม)

Thararat_k@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน