ฝ่ายรับประกัน

ออกกรมธรรม์ / ประสานงานบริษัทประกันภัย

Tel : 02-867-3888 กด 904   Fax : 02-899-4994

Email : insure_group@srikrungbroker.co.th

รับประกันทีม 1
หัวหน้าทีม

ต่อ 2123

สุกฤษฏิ์ สุวรรณวัฒน์ (โอ๊ต)

sukit_S@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่รับประกัน

ต่อ 2139

นัยนา เท้าเฮ้า (หนูนา)

Naiyana_t@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2118

ธันย์ชนก สุพรรณ์ (เจน)

Tanchanok_s@srikrungbroker.co.th

-

พัทธ์ธีรา ศิริพงษ์ (บุ๋ม)

patteera_s@srikrungbroker.co.th

รับประกันทีม 2
หัวหน้าทีม

ต่อ 2119

ศิริวรรณ จงอักษร (ซี)

siriwan_c@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่รับประกัน

ต่อ 2103

ธัญชนก ปัญญาวิศิษฏ์ (นก)

Thanchanok_pe@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2130

ยุทธพิชัย ไวสาริกิจ (หมู)

Yuthapichai_w@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2130

อรณี แฝงด่านกลาง (เบียร์)

Oranee_f@srikrungbroker.co.th

รับประกันทีม 3
หัวหน้าทีม

ต่อ 2127

แคทริยา ทองเลิศ (แต๋น)

Khaetthariya_t@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่รับประกัน

ต่อ 2124

ฐิฌารัตน์ อัศวธนศิริกุล (ปุ่น)

Thicharat_a@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2106

พิมพ์มรินทร์ พิลาจันทร์ (เฟิร์น)

Pimmarin_p@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2108

กนกวรรณ กสิกรรม (อีฟ)

Kanokwan_k@srikrungbroker.co.th

รับประกันทีม 4
หัวหน้าทีม

ต่อ 2140

สุชัญญา กานิน (บุ่ม)

Suchanya_k@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่รับประกัน

ต่อ 2137

ประภาวรรณ พรวิชัย (ปลา)

Prapawan_p@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2116

ธีรนันท์ ช้างนาม (มิ้นท์)

Teeranan_c@srikrungbroker.co.th

รับประกันทีม 5
หัวหน้าทีม

ต่อ 2117

น้ำทิพย์ บุตรพรม (อุ้ม)

Namthip_b@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่รับประกัน

ต่อ 2105

พรธิพา จักรปล้อง (หนุ่ย)

Porntipa_j@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2112

ธีรภัทร์ สุพรรณ์ (เจ)

Teeraphat_s@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2112

จุฬาลักษณ์ ฮุยเสนา (แต้ว)

Juralak_h@srikrungbroker.co.th

รับประกันทีม 6
หัวหน้าทีม

ต่อ 2104

ปวียา คำสงค์ (พักพิง)

paveeya_c@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่รับประกัน

ต่อ 2107

ดวงใจ ยืนสุข (เหมียว)

duagnjai_y@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2143

อนันต์ นิละเมตร (เต้ย)

Anun_n@srikrungbroker.co.th

รับประกันทีม 7
หัวหน้าทีม

ต่อ 2730

คัชพล เฮงไชยศรี (ตุลย์)

Cutchapon_he@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่รับประกัน

ต่อ 2141

อริสรา สุริโย (วิว)

Arissara_s@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2120

อนงค์ลักษณ์ ฉลอม (ป๊อป)

Anonglak_ch@srikrungbroker.co.th

รับประกันทีม 8 (non)
หัวหน้าทีม

ต่อ 2114

ทัศนีย์ สีเมฆ (หนิง)

Tassanee_s@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่รับประกัน

ต่อ 2113

วิภารัตน์ ทองเลิศ (แต๋ว)

viparat_t@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2307

เศรณี สุธรรมมา (จ่าย)

Seranee_s@srikrungbroker.co.th

085-4875292

ต่อ 2612

วิชยุตม์ กลึมขุนทด (ฟิล์ม)

Witchayoot_k@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน