ผจก.ฝ่ายขายและฝ่ายรับประกัน

ดูแลเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและฝ่ายรับประกัน

Tel :  02-867-3888 กด 3

ผจก.ฝ่ายขาย และฝ่ายรับประกัน

ต่อ 2101

มยุรี วิกล (แมว)

mayuree_w@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2102

อฐิตา เอี่ยมสะอาด (แอม)

atita_ia@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2128

ไพรีนทร์ แสนเรือน(รีนทร์)

Phairin_s@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2122

การันต์ เกิดศรีพันธ์ (แร๊พ)

karan_k@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2115

วิวัฒน์ วิวัฒน์บุตรสิริ (คุง)

Vivat_v@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2637

วิลาวรรณ ต้นถาแก้ว (กล)

Wilawan_t@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2606

พิสุทธิ์ จีนพิทักษ์ (ปั๊ก)

phisut_J@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2138

เดือนเพ็ญ คณะศรี (แบม)

Dueanphen_k@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน