บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาปราจีนบุรี)

เลขที่ 312  13-14  ถนน ราษฎรดำริ

ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

Tel : 02-867-3863    เวลาทำการ  08.30 - 17.30

ผู้จัดการสาขา

-

สีทอง รังสิวรารักษ์ (เรย์)

seetong_r@srikrungbroker.co.th

087-503-4849
หัวหน้าสาขา
Non Motor / Non Life
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1537

จินตนา อินทร์แก้ว (แพร)

Chintana_a@srikrungbroker.co.th

098-251-9148

ต่อ 1537

พชรพร มีสุข (เค้ก)

Pracharaporn_m@srikrungbroker.co.th

092-672-8977

ต่อ 1535

กัลย์รวี ธงชัย (กุ๊ก)

Pracharaporn_m@srikrungbroker.co.th

098-446-2176

ต่อ 1535

ธนัชพร ใจฉลาด (นัช)

Tanutchaporn_j@srikrungbroker.co.th

098-514-5391

ต่อ 1536

เฟื่องฟ้า เจริญรุ่งเรือง (บังฝ้าย)

Fueangfa_j@srikrungbroker.co.th

061-645-6787

ต่อ 1536

ฐิรพิชชา มณฑา (แอน)

Thirapitcha_m@srikrungbroker.co.th

092-771-2728
ขึ้นข้างบน