บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาพัทลุง)

เลขที่ 370/6-7 หมู่11 ถ.มโนราห์ (เส้นบายพาส)

ต.ตำนาน อ.เมือง  จ.พัทลุง  93000

Tel : 02-867-3872   เวลาทำการ  08.30 - 17.30

ผู้จัดการสาขา

ต่อ 1915

อัจฉราภรณ์ ปานแก้ว (ปาล์ม)

Adcharapon_p@srikrungbroker.co.th

093-619-1753
หัวหน้าสาขา
Non Motor / Non Life
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1807

พิสิษฐ์ ทะสะระ (โจ๊ก)

Pisit_t@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1913

บุญณภัส ขณะรัตน์ (แตง)

Boonnapat_k@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน