บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขานครพนม)

เลขที่  346/1  ม.3 ต.หนองญาติ

อ.เมือง  จ.นครพนม  48000

Tel : 02-867-3864   เวลาทำการ  08.30 - 17.30

ผู้จัดการ

ต่อ 1587

จิราวรรณ เมืองโคตร (รุ่ง)

Jirawan_m@srikrungbroker.co.th

081-7175084
หัวหน้าสาขา
Non Motor / Non Life
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1585

ทิพากร ผึ่งผล (แจ่วแหว๋ว)

Thiphakon_p@srikrungbroker.co.th

061-267-7793

ต่อ 1585

กนิษฐา สมศรีษะ (เบียร์)

Kanittha_s@srikrungbroker.co.th

083-850-3902

ต่อ 1586

ศุภณัฐ คำปาน (บาส)

Supanat_c@srikrungbroker.co.th

095-057-2775

ต่อ 1586

อดิศร เมืองโคตร (แจ็ค)

Adisorn_m@srikrungbroker.co.th

099-623-7156
ขึ้นข้างบน