ฝ่ายบริหาร

แนะนำ / ติชมบริการ

ประธานกรรมการ

ต่อ 2333

เฮียศรีกรุง

srikrung@srikrungbroker.co.th

089-777-4986
กรรมการบริหารส่วนปฏิบัติงาน (ฝ่ายขาย การตลาด รับประกัน)

ต่อ 1312

คุณบี

pongtawat_k@srikrungbroker.co.th

081-831-9089
กรรมการบริหารส่วนสำนักงาน (ฝ่ายการเงิน บัญชี)

ต่อ 2777

คุณนก

navaporn_a@srikrungbroker.co.th

กรรมการบริหารส่วนทรัพยากรบุคคล (ฝ่ายบุคคล กฎหมาย)

ต่อ 2288

คุณจอย

duangsamorn_a@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน