บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาเพชรบุรี)

เลขที่  43/23-24  ม.5 

ต.บ้านหม้อ  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  7600

Tel : 02-867-3873   เวลาทำการ  08.30 - 17.30

ผู้จัดการสาขา

-

ชุติมณฑน์ จาตุรัส (มิ้น)

Chutimon_J@SrikrungBroker.co.th

082-163-6552
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1543

ยุพยง จันทรัตน์ (มินนี่)

Yupayong_j@srikrungbroker.co.th

093-562-6463
Non Motor / Non Life

ต่อ 1541

สุดาพร ทองสัมฤทธิ์ (น้ำหวาน)

Sudaporn_t@srikrungbroker.co.th

084-998-7860
เจ้าหน้าที่สาขา

-

สุธาทิพย์ อินทราพงษ์ (จุ๋ม)

Sutatip_i@srikrungbroker.co.th

061-275-5661

ต่อ 1542

ปภัสสรา บัวนิ่ม (ส้มแป้น)

papatsara_b@srikrungbroker.co.th

092-832-3416

ต่อ 1540

ณฐพร พาลีบุตร (นุ๊ก)

Nataporn_p@srikrungbroker.co.th

085-816-5079

ต่อ 1540

สุธิดา ขำทวี (เอิร์กอ๊าก)

Sutida_k@srikrungbroker.co.th

099-647-9639

ต่อ 1541

ทิวาพร สวัสดี (เฟรช)

Thiwaporn_s@srikrungbroker.co.th

096-3766-009

-

นาฎลดา กลิ่นอ่อน (เลย์)

Natlada_k@srikrungbroker.co.th

065-354-6251

-

อรพรรณ นิ่มเปรม (อร)

Orapan_n@srikrungbroker.co.th

086-414-0481
ขึ้นข้างบน