บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขามหาสารคาม)

เลขที่  39/32  ถ.ค้อใหญ่ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

Tel : 02-867-3874 

ผู้จัดการสาขา

-

ชาติชาย สอิงทอง (ชาติ)

Chartchari_s@srikrungbroker.co.th

086-990-0618
หัวหน้าาสาขา

ต่อ 1553

ยุภาภรณ์ โมฆรัตน์ (เหมียว)

Yuphaphon_m@srikrungbroker.co.th

082-306-9954

ต่อ 1555

กมลจิต ชาญสูงเนิน (ตาล)

Kamonjit_ch@srikrungbroker.co.th

096-956-7309
Non Motor / Non Life

ต่อ 1554

อริสรา ย่อมไธสง (เดียร์)

Arisara_y@srikrungbroker.co.th

080-762-2916

-

ธิดารัตน์ อัญญะโพธิ์ (อ้อ)

Thidarat_u@srikrungbroker.co.th

093-982-9813
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1555

อำพร คำโหยก (อ้อม)

Aumporn_k@srikrungbroker.co.th

092-604-5119

ต่อ 1551

พรทิพย์ ยะวร (เปิ้ล)

Pontip_y@srikrungbroker.co.th

096-021-0881

ต่อ 1550

ปาริชาติ เนื่องมหา (อุ๋ย)

Parichart_n@srikrungbroker.co.th

098-589-4835

ต่อ 1552

มลฤดี ทวีวรรณ (แหวน)

Monludee_t@srikrungbroker.co.th

093-437-8935

ต่อ 1553

มณีรัตน์ อ่อนตา (ยู่ยี้)

Meneerat_o@srikrungbroker.co.th

082-398-6649

ต่อ 1552

เบญจวรรณ มีหา (ปุยฝ้าย)

Benjawan_m@srikrungbroker.co.th

087-705-7214
ขึ้นข้างบน