บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาพะเยา)

เลขที่ 471/2 ถนนชุมเมือง ต.แม่ต๋ำ

อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

Tel : 02-867-3891

ผู้จัดการสาขา

-

ชัยวัฒน์ สิงห์รัตน์พันธุ์ (โจ้)

Chaiwat_s@srikrungbroker.co.th

064-749-6059
หัวหน้าสาขา
Non Motor Center
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1740

นราภรณ์ พรมขัตแก้ว (บาส)

Naraporn_p@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1741

กรกนก ขันทะรักษ์ (หยก)

Kornkanok_k@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1742

ชุติสรา วจนะธารา (หนูอ้น)

Chutisara_v@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1743

ชานนท์ เลี่ยมประวัติ (นนท์)

Chanon_l@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน