บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาสุพรรณบุรี)

เลขที่  492/10-11  หมู่ 5  ต.ท่าระหัด

อ.เมือง    จ.สุพรรณบุรี   72000

Tel : 02-867-3892   เวลาทำการ  08.30 - 17.30

ผู้จัดการสาขา

-

ทัศทยา ผลพุฒ (ยา)

Tastaya_p@srikrungbroker.co.th

083-446-5501
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1783

นันทนา พลเยี่ยม (นัน)

Nunthana_P@srikrungbroker.co.th

098-551-0559

ต่อ 1784

รุ่งทิวา ศรีฉายา (รุ่ง)

Rungtiwa_s@srikrungbroker.co.th

085-487-5284
Non Motor / Non Life

-

อรอนงค์ เทยสงวน (นิ)

Onanong_th@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1785

สมฤทัย ใจสมานมิตร (พลอย)

Somruethai_j@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1784

พชรมณ แก้วเทศ (เจน)

Patcharamon_k@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1783

อรวรา มาทา (ขวัญ)

Onvara_m@srikrungbroker.co.th

-

ธีรกานต์ ทศรฐ (แอมป์)

Teerakan_t@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1781

อมรรัตน์ ปานจันทร์ (ฟ้า)

Amonrat_m@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน