บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาเลย)

เลขที่  23/25  ถนน มลิวรรณ 

ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 42000

Tel : 02-867-3893   เวลาทำการ  08.30 - 17.30

ผู้จัดการสาขา

-

ทรงวุฒิ ชาติชนะ (สไปร์)

songwut_s@srikrungbroker.co.th

094-356-2659
หัวหน้าสาขา
Non Motor / Non Life

ต่อ 1773

มงคล อินการทุม (บอย)

Mongkon_l@srikrungbroker.co.th

061-713-9944

ต่อ 1773

พิษณุ สุวรรณกิจ (บิว)

Pitsanu_s@srikrungbroker.co.th

088-691-6369
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1774

ปวีณา โชติธนภาคย์ (เปรมมี่)

Paweena_c@srikrungbroker.co.th

064-617-9965

ต่อ 1772

รุจิกาญจน์ สวัสดิ์ภักดี (นวล)

Rujikarn_s@srikrungbroker.co.th

065-236-5145

ต่อ 1771

กัลยาณี สาลีสี (โบว์)

Kallayanee_s@srikrungbroker.co.th

085-452-1759

ต่อ 1772

ฐิติพร แสนใจวุฒิ (กัส)

Titiporn_s@srikrungbroker.co.th

080-672-6463

ต่อ 1774

บุษรา ขันซ้าย (สนุ๊ก)

Butsara_k@srikrungbroker.co.th

090-354-8970
ขึ้นข้างบน