บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาสระบุรี)

  เลขที่   88/12-13   ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

Tel : 02-867-3894 

ผู้จัดการสาขา

ต่อ 1792

ศักดิ์ชัย ศรสืบสิน (ต่อ)

Sakchai_s@srikrungbroker.co.th

086-323-7984
หัวหน้าสาขา
Non Motor / Non Life

ต่อ 1795

สุมิตรา บุญแต้ม (เบนซ์)

Sumitra_b@srikrungbroker.co.th

095-298-9403
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1791

วิยะดา ศรีเมือง (ปอนด์)

Wiyada_s@srikrungbroker.co.th

086-385-8194

ต่อ 1790

กมลชนก รัตนพรสมบัติ (ยุ้ย)

Kamonchanok_r@srikrungbroker.co.th

098-449-6585

ต่อ 1794

สุภาวดี พันธุจินะ (มายด์)

Supawadee_p@srikrungbroker.co.th

063-256-7290

ต่อ 1793

ศิริภาพร กุหลาบ (แอม)

Siriphaporn_k@srikrungbroker.co.th

082-239-4104

ต่อ 1792

นพวุฒิ ลายเครือวัลย์ (เอ็ม)

Noppawut_l@srikrungbroker.co.th

088-702-2367
ขึ้นข้างบน