บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาสระบุรี)

  เลขที่   88/12-13   ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

Tel : 02-867-3894 

ผู้จัดการสาขา

ต่อ 1574

ศักดิ์ชัย ศรสืบสิน (ต่อ)

Sakchai_s@srikrungbroker.co.th

086-323-7984
หัวหน้าสาขา
Non Motor

ต่อ 1794

วีระวัฒน์ วรการพงศ์ (ปุ๊โป่ง)

Wirawat_w@srikrungbroker.co.th

094-509-7636
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1794

วิยะดา ศรีเมือง (ปอนด์)

Wiyada_s@srikrungbroker.co.th

086-385-8194

ต่อ 1790

กมลชนก รัตนพรสมบัติ (ยุ้ย)

Kamonchanok_r@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1793

พิชามญธุ์ เบ็ญจา (ป่าน)

Pichamon_b@srikrungbroker.co.th

097-218-8778

ต่อ 1791

อาภาพร อเนกเวียง (ตูน)

Apaporn_a@srikrungbroker.co.th

083-224-6945

ต่อ 1791

นพวุฒิ ลายเครือวัลย์ (เอ็ม)

Noppawut_l@srikrungbroker.co.th

088-702-2367

ต่อ 1793

ธนภรณ์ เสริมจบก (แก้ม)

Thanaphon_s@srikrungbroker.co.th

098-286-7590

ต่อ 1790

สุภาวดี พันธุจินะ (มายด์)

Supawadee_p@srikrungbroker.co.th

063-256-7290

ต่อ 1792

ศิริภาพร กุหลาบ (แอม)

Siriphaporn_k@srikrungbroker.co.th

082-239-4104

ต่อ 1792

ณัฐกฤตา ทิพวรรณ์ (ตั๊ก)

Nutkrita_t@srikrungbroker.co.th

085-847-6831
ขึ้นข้างบน