บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขา กาญจนบุรี )

เลขที่  75/12  ถนนแสงชูโตใต้  ต.ท่าล้อ   

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000 

Tel : 02-867-3896   

ผู้จัดการสาขา

-

ศิริพร วันดี (ปุ๋ม)

siriporn_w@srikrungbroker.co.th

080-9297823
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1831

ทัศนีย์ จิตราภิรมย์ (กุ๊กไก่)

Tassanee_j@srikrungbroker.co.th

085-783-2362
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1833

ภัทรกัญญา เทวยืน (คิณ)

Pattarakanya_t@srikrungbroker.co.th

088-476-4183

ต่อ 1830

ทิพกา รุ่งโรจน์ธนกร (ลูกเกด)

Thippaka_r@srikrungbroker.co.th

096-989-0981

ต่อ 1833

ณฐกร ชื่นอิ่ม (บาส)

Natakorn_c@srikrungbroker.co.th

089-378-1652

ต่อ 1829

ศวิตา เจนกิจณรงค์ (ชมพู่)

Swita_j@srikrungbroker.co.th

090-447-7024
ขึ้นข้างบน