บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขา กาญจนบุรี )

เลขที่  75/12  ถนนแสงชูโตใต้  ต.ท่าล้อ   

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000 

Tel : 02-867-3896   

ผู้จัดการสาขา

-

ชุติมณฑน์ จ้อยพึ่งพร (มิ้น)

Chutimon_J@SrikrungBroker.co.th

082-163-6552
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1830

ภัทรกัญญา เทวยืน (คิณ)

Pattarakanya_t@srikrungbroker.co.th

088-476-4183
Non Motor / Non Life

-

ณิชารีย์ ทองคำ (นิ่ม)

Nicharee_t@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1831

ศวิตา เจนกิจณรงค์ (ชมพู่)

Swita_j@srikrungbroker.co.th

090-447-7024

ต่อ 1833

กาญจนา ศรีวันคำ (เมย์)

Kanchana_sr@srikrungbroker.co.th

098-959-9760

ต่อ 1830

อรรถวุฒิ สรรสม (อาร์ม)

Attawut_s@srikrungbroker.co.th

088-920-5889

ต่อ 1829

นันท์นภัสร์ เต็กอวยพร (แก้มยุ้ย)

Nannaphat_t@srikrungbroker.co.th

065-912-2642
ขึ้นข้างบน