บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขา กาญจนบุรี )

เลขที่  75/12  ถนนแสงชูโตใต้  ต.ท่าล้อ   

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000 

Tel : 02-867-3896   

ผู้จัดการสาขา

-

ศิริพร วันดี (ปุ๋ม)

siriporn_w@srikrungbroker.co.th

080-9297823
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1830

ภัทรกัญญา เทวยืน (คิณ)

Pattarakanya_t@srikrungbroker.co.th

088-476-4183
Non Motor Specialist

-

คุณาสิน โล่งอากาศ (เก่ง)

Kunasin_L @SrikrungBroker.Co.Th

091-704-1364
Non Motor / Non Life

ต่อ 1830

นรินทร เกตุแดง (เดียร์)

Narintorn_k@srikrungbroker.co.th

092-849-9230
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1833

ศวิตา เจนกิจณรงค์ (ชมพู่)

Swita_j@srikrungbroker.co.th

090-447-7024

ต่อ 1831

กาญจนา ศรีวันคำ (เมย์)

Kanchana_sr@srikrungbroker.co.th

065-930-1801

ต่อ 1829

นันท์นภัสร์ เต็กอวยพร (แก้มยุ้ย)

Nannaphat_t@srikrungbroker.co.th

065-912-2642
ขึ้นข้างบน