บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด สาขาแม่สอด

เลขที่ 99/59 ถนนสายเอเชีย ตำบลแม่สอด อำเภอเเม่สอด

จังหวัด ตาก  63110

Tel : 02-867-3827     Fax 

ผู้จัดการ

-

ณัฏฐ์ปวินท์ กลั่นโยธิน (ต่าย)

Nutpawin_k@srikrungbroker.co.th

หัวหน้าสาขา

ต่อ 1561

สุภาวดี นาคเกิด (อ้อ)

supawadee_n@srikrungbroker.co.th

087-300-2572
Non Motor
เจ้าหน้าที่สาขา

-

กุสุมา ชำนิบรรณการ (กุ)

Kusuma_c@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1560

ปรียา แซ่เฮ่อ (จ๋อม)

Preya_s@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1561

สาวิตรี จันธิดา (หนม)

Sawitree_j@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน