บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด สาขาแม่สอด

เลขที่ 99/59 ถนนสายเอเชีย ตำบลแม่สอด อำเภอเเม่สอด

จังหวัด ตาก  63110

Tel : 02-867-3827     Fax 

ผู้จัดการ

ต่อ 1561

สุภาวดี นาคเกิด (อ้อ)

supawadee_n@srikrungbroker.co.th

087-300-2572
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1561

สาวิตรี จันธิดา (หนม)

Sawitree_j@srikrungbroker.co.th

063-740-2140
Non Motor / Non Life

ต่อ 1562

กุลสตรี ศรีวรรณ (ใบเตย)

Kunsatree_s@srikrungbroker.co.th

061-268-1023

ต่อ 1562

ปาณิสรา กานดา (เพลิน)

Panissara_k@srikrungbroker.co.th

090-960-9735
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1562

กุสุมา ชำนิบรรณการ (กุ)

Kusuma_c@srikrungbroker.co.th

085-267-9264

ต่อ 1560

นภาพร เกตุชีพ (กิ่ง)

Napaporn_g@srikrungbroker.co.th

095-959-7875

ต่อ 1561

พิมพ์ญาฎา ขาวแก้ว (นัท)

Pimyada_k@srikrungbroker.co.th

099-040-4325

ต่อ 1561

สุนัย สุวรรณวงษ์ (เอส)

Sunai_s@srikrungbroker.co.th

098-332-4452

ต่อ 1562

ณัฐธิดา ดนัยนารีกุล (น้ำ)

Nattida_d@srikrungbroker.co.th

099-014-6656
ขึ้นข้างบน