ฝ่าย @ Srikrung

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center 24 Hrs

Tel : 02-867-3899

Email :Callcenter24@srikrungbroker.co.th

ผจก.ฝ่าย

ต่อ 2727

ไอยศิกา แซ่เอี้ย (แนน)

Aisika_s@srikrungbroker.co.th

หัวหน้า

ต่อ 2722

นุสรา ปินตาทา (นุช)

Nussara_p@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1948

พิมพ์ลดา ชุ่มธิ (มัส)

Pimlada_c@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1333

ณิชชาพัชญ์ หิรัญธัญญาวัชร์ (อีฟ)

Nitchapat_h@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1912

นิกเเนม เบ็ญหยา (เนม)

Niknam_b@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่ Line @ สำนักงานใหญ่

ต่อ 2724

จีรนันท์ วงษ์สีทา (จิ๊บ)

Chiranan_w@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2723

อัจฉราภรณ์ กุลมอญ (เบลล์)

autcharaporn_k@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2723

อธิยุต ทองวิทยกุล (โฟล์ค)

Atiyud_t@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2726

ฉัตรมณี ช่วยบุญ (ฟิวส์)

Chatmanee_c@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2728

อรฤทัย ทองเลิศ (เบนซ์)

Onruthai_t@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2725

ลลิตา พรมมี (แจง)

Lalita_pr@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2725

สถาพร การอรุณ (แซม)

Sataporn_ka@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2633

กันตพงศ์ สุวรรณจันทร์ (บลู)

Kantapong_s@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่ Line @ สาขาเชียงใหม่

ต่อ 1955

ณฐพัชร์ กีรติพลทัศน์ (จอยส์)

Natthaphat_k@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1994

กวินนา เดชา (มิ้นท์)

Kawinna_d@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1333

อริสรา จักรสว่าง (ฝ้าย)

Aritsara_j@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1814

วรัญญา พรหมธารา (พลอย)

Waranya_p@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1333

เจนจิรา ยาใจ (มิม)

Janjira_y@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1950

นันทวัน ปอแสง (นันท์)

Nantawan_p@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1952

ศิริมาส มากมี (จีฟ)

Sirimad_ma@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1955

กันย์สิณี พิชญะชยังกูร (กันย์)

Kansinee_p@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่ Line @ สาขาหาดใหญ่

ต่อ 1914

วารินทร์ นวลศรี (น้ำ)

Warin_n@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1912

กอเส็ม หวังอาหลี (เอก)

Kosem_w@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1912

จุรีรัตน์ แก้วศิริ (เมย์)

Jureerat_k@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1914

มาริสา วุฒิกรณ์ (แนน)

Marisa_w@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1811

ญาณิศา ชะนะชู (เจน)

Yanisa_c@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1809

กาญจนา ศรีสมานุวัตร (แมม)

Kanchana_s@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1807

คฑาวุธ ทองเย็นใจ (แบงค์)

Kathawoot_t@724.co.th

ต่อ 1917

ปิยรัตน์ สงรักษ์ (ฟาง)

Piyarat_s@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1810

รุ่งฤดี ชูศรีขวัญ (ปั๊ก)

Rungrudee_c@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1917

เบญจมาศ จงตั้ง (น้ำ)

Benjamas_j@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1809

รัตนพล เกื้อเดช (เคน)

Rattanaphon_k@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน