ฝ่าย @ Srikrung

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center 24 Hrs

Tel : 02-867-3899

Email :Callcenter24@srikrungbroker.co.th

ผจก.ฝ่าย

ต่อ 2727

ไอยศิกา แซ่เอี้ย (แนน)

Aisika_s@srikrungbroker.co.th

หัวหน้า

ต่อ 2633

นุสรา ปินตาทา (นุช)

Nussara_p@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่

ต่อ 2726

จีรนันท์ วงษ์สีทา (จิ๊บ)

Chiranan_w@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2723

อัจฉราภรณ์ กุลมอญ (เบลล์)

autcharaporn_k@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2728

อธิยุต ทองวิทยกุล (โฟล์ค)

Atiyud_t@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2332

ฉัตรมณี ช่วยบุญ (ฟิวส์)

Chatmanee_c@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2725

ภิชัยยุทธ์ อุปกรณ์ (เบส)

Pichaiyut_o@srikrungbroker.co.th

-

อรฤทัย ทองเลิศ (เบนซ์)

Onruthai_t@srikrungbroker.co.th

-

กัมปนาท แซ่เอี้ย (โน้ต)

Kampanard_s@srikrungbroker.co.th

-

สมฤดี ตรีอินทอง (เนย)

Somruedi_t@srikrungbroker.co.th

-

ลลิตา พรมมี (แจง)

Lalita_pr@srikrungbroker.co.th

-

สถาพร การอรุณ (แซม)

Sataporn_ka@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน