บริษัท ลัคกี้ ลิสซิ่ง จำกัด

เลขที่ 65/44 ชั้น 22 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซนเตอร์

     ถนนพระราม9 (ซอย 3) แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Tel : 

ผู้จัดการ

ต่อ 1754

อรณี ปลื้มโกศล (ปุ๊ก)

oranee_p@luckyleasing.co.th

หัวหน้า
เจ้าหน้าที่

ต่อ 1750

ณัฐกานต์ กอแก้ว (อีฟ)

Nuttakan_k@luckyleasing.co.th

-

ฐิติมา กระมลคร (ปุ้มปุ้ย)

Thitima_k@luckyleasing.co.th

ต่อ 1751

บุญเสริม ตี่เทศ (ตูม)

Boonseom_t@luckyleasing.co.th

-

รัตน์ชฎา ปานทอง (ฟาง)

Ratchada_p@luckyleasing.co.th

ต่อ 1752

ศุภวัชร บุญขยาย (แม็ก)

Suwatchara_b@luckyleasing.co.th

-

อิศรินทร์ แย้มพราย (มุก)

Itsrain_y@luckyleasing.co.th

ขึ้นข้างบน