บริษัท ลัคกี้ ลิสซิ่ง จำกัด

เลขที่ 65/185 ชั้น 22 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซนเตอร์

     ถนนพระราม9 (ซอย 3) แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Tel : 028673887

ผู้จัดการ

ต่อ 1754

อรณี ปลื้มโกศล (ปุ๊ก)

oranee_p@luckyleasing.co.th

เจ้าหน้าที่ฝ่าย Call Center

ต่อ 1758

รัตน์ชฎา ปานทอง (ฟาง)

Ratchada_p@luckyleasing.co.th

ต่อ 1755

ปัทมา พึ่งชัยภูมิ (แอม)

pattama_p@luckyleasing.co.th

ต่อ 1757

จิตวรินทร์ นันต๊ะยศ (แหม่ม)

Jitwarin_n@luckyleasing.co.th

-

ธัชพรรณ สมจิตร (ไอซ์)

Thatchapan_s@luckyleasing.co.th

เจ้าหน้าที่ @ Lucky leasing

ต่อ 1752

บุญเสริม ตี่เทศ (ตูม)

Boonseom_t@luckyleasing.co.th

-

ภานุมาส แก้วเทียน (มิ้นท์)

Panumas_k@luckyleasing.co.th

-

เกศสุดา เลื่อนปี (เดย์)

Kadsuda_l@luckyleasing.co.th

-

หทัยกานต์ สมสา (นุ่น)

Hathaikant_s@luckyleasing.co.th

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน

ต่อ 1750

ณัฐกานต์ กอแก้ว (อีฟ)

Nuttakan_k@luckyleasing.co.th

ต่อ 1751

ณัฐพล สนั่นเมือง (เตอร์)

Natthapon_s@luckyleasing.co.th

ต่อ 1756

อธิชา ใหม่เกื้อ (กวาง)

Aticha_m@luckyleasing.co.th

ต่อ 1753

วรรณิศา คงสุข (ปู)

Wannisa_k@luckyleasing.co.th

-

พงษกร ปั้นตระกูล (แบงค์)

Pongsakorn_p@luckyleasing.co.th

ผู้จัดการบัญชี-การเงิน

-

ออน พรเพ็ชร (ไก่)

Orn_p@luckyleasing.co.th

เจ้าหน้าที่การเงิน

-

ฐิติมา กระมลคร (ปุ้มปุ้ย)

Thitima_k@luckyleasing.co.th

-

กานต์พิชชา บริบูรณ์ (ดวง)

Kanpidcha_b@luckyleasing.co.th

ขึ้นข้างบน