บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาชุมพร)

เลขที่ 60/7-8 หมู่11 ต.วังไผ่  อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000

Tel : 02-867-3818    

ผู้จัดการสาขา

ต่อ 1908

วรรณกร พ่วงฟู (ก้อง)

Wannagorn_P@srikrungbroker.co.th

098-841-1330
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1730

ภานุ ไกรเสน ( แจ๊ค)

panu_k@srikrungbroker.co.th

090-6315385
Non Motor Center

ต่อ 1732

สุดารัตน์ สุขวิลัย (สุกี้)

Sudarat_s@srikrungbroker.co.th

096-6356501
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1731

สุกัญญา คุ้มสุข (เหมย)

Sukanya_k@srikrungbroker.co.th

093-697-8078

ต่อ 1733

ลลิตตา เพชรทองเรือง (ตาหวาน)

Lalitta_ph@srikrungbroker.co.th

084-4406494

ต่อ 1731

กนกอร สมเกาะอม (บี)

Knokon_s@srikrungbroker.co.th

096-8043910

ต่อ 1731

ดาราวรรณ นฤสาร (บีดา)

Darawan_n@srikrungbroker.co.th

062-9656455

ต่อ 1733

ขวัญชนก มีอินทร์ (แคท)

Kwanchanok_m@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน