บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาชุมพร)

เลขที่ 60/7-8 หมู่11 ต.วังไผ่  อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000

Tel : 02-867-3818  กด 0

ผู้จัดการสาขา

ต่อ 1730

วรรณกร พ่วงฟู (ก้อง)

Wannagorn_P@srikrungbroker.co.th

080-041-5526
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1734

ภานุ ไกรเสน ( แจ๊ค)

panu_k@srikrungbroker.co.th

090-631-5385
Non Motor Center

ต่อ 1732

สุดารัตน์ สุขวิลัย (สุกี้)

Sudarat_s@srikrungbroker.co.th

096-6356501

ต่อ 1732

แวววรรณ มาลางาม (เปิ้ล)

Wawwan_m@srikrungbroker.co.th

064-463-4741
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1734

สุกัญญา คุ้มสุข (เหมย)

Sukanya_k@srikrungbroker.co.th

093-697-8078

ต่อ 1730

ลลิตตา เพชรทองเรือง (ตาหวาน)

Lalitta_ph@srikrungbroker.co.th

084-4406494

ต่อ 1731

กนกอร สมเกาะอม (บี)

Knokon_s@srikrungbroker.co.th

096-804-3910

ต่อ 1731

ดาราวรรณ นฤสาร (บีดา)

Darawan_n@srikrungbroker.co.th

062-965-6455

ต่อ 1733

ศศิธร จินเดหวา (หญิง)

Sasithorn_j@srikrungbroker.co.th

093-740-0463
ขึ้นข้างบน