บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาพระราม9)

เลขที่ 65/44 ชั้น 3 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซนเตอร์

     ถนนพระราม9 (ซอย 3) แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Tel : 02-867-3883 

ผู้จัดการสาขา

ต่อ 1574

อรณี ปลื้มโกศล (ปุ๊ก)

oranee_p@srikrungbroker.co.th>

083-0357960
หัวหน้าสาขา
เจ้าหน้าที่สาขา

-

ณัฐพล มีชื่น (อ๋อม)

nattapol_m@srikrungbroker.co.th

086-0709243

ต่อ 1574

สุธิดา จูเกลี้ยง (แอ้)

sutida_c@srikrungbroker.co.th

063-3619652

ต่อ 1571

ณัฏฐ์สุกานต์ ทิพย์กันทากุล (ทิพย์)

Narchsudkan_t@srikrungbroker.co.th

098-9653266

ต่อ 1570

สิราณี เหรียญทอง (ฟลุ๊ค)

Siranee_r@srikrungbroker.co.th

063-2288263
ขึ้นข้างบน