บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาพระราม9)

เลขที่ 46/8 ชั้น 11 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ตึกB

     ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Tel : 02-867-3883 

ผู้จัดการสาขา

ต่อ 1574

ณัฐพล มีชื่น (อ๋อม)

nattapol_m@srikrungbroker.co.th

086-0709243
หัวหน้าสาขา
Non Motor / Non Life

ต่อ 1573

ณัฏฐ์สุกานต์ ทิพย์กันทากุล (ทิพย์)

Narchsudkan_t@srikrungbroker.co.th

098-9653266
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1571

สิราณี เหรียญทอง (ฟลุ๊ค)

Siranee_r@srikrungbroker.co.th

061-661-7537

ต่อ 1572

นิชาภา อภิวงค์ษา (อ้อ)

Nichapa_a@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1571

รัชฎา ทัศนิวาส (เล็ก)

Raschada_t@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1570

รุจี โพธิ์นุช (เชะ)

Rujee_p@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1570

อรวรรณ สุขคุ้ม (นิก)

Orawan_s@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1573

ณิชกานต์ ขำผิวพรรณ (มุก)

Nitchakan_k@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน