บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาพระราม9)

เลขที่ 65/44 ชั้น 3 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซนเตอร์

     ถนนพระราม9 (ซอย 3) แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Tel : 02-867-3883 

ผู้จัดการสาขา

ต่อ 1973

ศักดิ์ชัย ศรสืบสิน (ต่อ)

Sakchai_s@srikrungbroker.co.th

086-323-7984
หัวหน้าสาขา

-

ณัฐพล มีชื่น (อ๋อม)

nattapol_m@srikrungbroker.co.th

086-0709243
Non Motor Center

ต่อ 1571

ณัฏฐ์สุกานต์ ทิพย์กันทากุล (ทิพย์)

Narchsudkan_t@srikrungbroker.co.th

098-9653266
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1572

สิราณี เหรียญทอง (ฟลุ๊ค)

Siranee_r@srikrungbroker.co.th

063-2288263

ต่อ 1571

วิยะดา ศรีเมือง (ปอนด์)

Wiyada_s@srikrungbroker.co.th

-

ธันยนันท์ วีระวัฒนาเดช (ต้อม)

Thanyanan_v@srikrungbroker.co.th

-

สุพัตรา แฝงเมืองคุก (ตี๋)

Supattra_p@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน