บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาฉะเชิงเทรา)

เลขที่197/4 ถนนศุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมือง

จังหวัด ฉะเชิงเทรา  24000

Tel : 02-867-3856

ผู้จัดการสาขา

-

พงศธร พลมิตร (ต๊อป)

pongsathorn_p@srikrungbroker.co.th

095-878-9122
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1580

กัลยา ดวงกางเงาะ (กัน)

Kanlaya_d@srikrungbroker.co.th

081-1475057
Non Motor Center

ต่อ 1582

นันท์นิชา ณ สงขลา (ใหม่)

Nannicha_na@srikrungbroker.co.th

082-909-4528
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1582

สาวิตรี มหารันต์ (โบ๊ท)

Sawitree_m@srikrungbroker.co.th

098-2684223

ต่อ 1581

อรุณวรรณ จันทร์นวล (ใหม่)

Aroonwan_c@srikrungbroker.co.th

061-0703071

ต่อ 1580

วิเชียร เพิ่มเพียร (น้องวิ)

Wichen_p@srikrungbroker.co.th

095-3842715

ต่อ 1580

กาญจนา จันดากรณ์ (ปู)

Kanjana_j@srikrungbroker.co.th

092-3193348

ต่อ 1581

นิภา ลิ่มเชย (ภา)

Nipa_l@srikrungbroker.co.th

083-5866135
ขึ้นข้างบน