บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาฉะเชิงเทรา)

เลขที่197/4 ถนนศุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมือง

จังหวัด ฉะเชิงเทรา  24000

Tel : 02-867-3856

ผู้จัดการสาขา

ต่อ 0958789122

พงศธร พลมิตร (ต๊อป)

pongsathorn_p@srikrungbroker.co.th

095-878-9122
หัวหน้าสาขา
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1580

กัลยา ดวงกางเงาะ (กัน)

Kanlaya_d@srikrungbroker.co.th

081-1475057

ต่อ 0982684223

สาวิตรี มหารันต์ (โบ๊ท)

Sawitree_m@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1582

สุทธิดา มัสสะและ (เล็ก)

Suttida_m@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน