บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาสมุทรสาคร)

95/2 หมู่ 5 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

Tel : 02-867-3839 

ผู้จัดการสาขา

-

ศิริพร วันดี (ปุ๋ม)

siriporn_w@srikrungbroker.co.th

080-9297823
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1720

ยุภาภรณ์ โมฆรัตน์ (เหมียว)

Yuphaphon_m@srikrungbroker.co.th

082-3069954

ต่อ 1721

พรประภา เติมมธุรพจน์ (ต่าย)

Pornprapha_t@srikrungbroker.co.th

085-1497559
Non Motor Center

ต่อ 1723

นิรันดร์ นาสุริวงค์ (บ๋อม)

Nirun_n@srikrungbroker.co.th

080-397-5979
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1804

ปทิตตา เดชาภูวนาท (เพ็ญ)

Pathitta_d@srikrungbroker.co.th

089-7818589

ต่อ 1803

อาณิกนันท์ กุสโล (ปิง)

Anikkanan_k@srikrungbroker.co.th

086-0722046

ต่อ 1724

นิภา วังนาค (ส้ม)

Nipa_w@srikrungbroker.co.th

063-4849719

ต่อ 1803

สุปราณี ชมเขา (กิ๊ก)

Supranee_s@srikrungbroker.co.th

088-901-6437

ต่อ 1723

ภคอร จันทร์กระจ่าง (หนึ่ง)

Phakaon_j@srikrungbroker.co.th

098-8728159

-

ศรพร มานพวิเศษเจริญ (จุ๋ม)

sonphon_m@srikrungbroker.co.th

061-504-8474

ต่อ 1803

ทิพกา รุ่งโรจน์ธนกร (ลูกเกด)

Thippaka_r@srikrungbroker.co.th

096-989-0981
ขึ้นข้างบน