บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาสมุทรสาคร)

95/2 หมู่ 5 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

Tel : 02-867-3839 

ผู้จัดการสาขา

-

สุบิน แสนเรือน (บิน)

Subin_s@srikrungbroker.co.th

085-130-9461
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1721

พรประภา เติมมธุรพจน์ (ต่าย)

Pornprapha_t@srikrungbroker.co.th

085-1497559
Non Motor / Non Life

ต่อ 1722

เปมิกา หมูคำ (น้ำฝน)

Pemika_m@srikrungbroker.co.th

063-546-6298
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1804

ปทิตตา เดชาภูวนาท (เพ็ญ)

Pathitta_d@srikrungbroker.co.th

089-7818589

ต่อ 1803

อาณิกนันท์ กุสโล (ปิง)

Anikkanan_k@srikrungbroker.co.th

086-0722046

ต่อ 1724

นิภา วังนาค (ส้ม)

Nipa_w@srikrungbroker.co.th

0634849719

ต่อ 1723

ภคอร จันทร์กระจ่าง (หนึ่ง)

Phakaon_j@srikrungbroker.co.th

098-8728159

-

ศรพร มานพวิเศษเจริญ (จุ๋ม)

sonphon_m@srikrungbroker.co.th

061-504-8474

ต่อ 1720

พรพิมล โกษา (เบียร์)

Pornpimon_g@srikrungbroker.co.th

097-356-4619

ต่อ 1723

นงนุช อุดมทรัพย์ (นุ่มนิ่ม)

nongnoot_u@srikrungbroker.co.th

080-930-0859

ต่อ 1803

ชนัดดา อ่อนน้อม (นก)

Chanatda_o@srikrungbroker.co.th

094-654-9463
ขึ้นข้างบน