บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาสกลนคร)

เลขที่ 789/6  ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

Tel : 02-867-3826 ผู้จัดการสาขา

-

ลิระมล ประหา (ทิม)

Liramol_p@srikrungbroker.co.th

064-097-5666
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1997

บุญเลี้ยม คำพิษงู (หมวย)

Boonlium_k@srikrungbroker.co.th

065-527-8376
Non Motor Center

ต่อ 1998

ภควัท พลราชม (บอย)

Pakawat_p@srikrungbroker.co.th

090-781-9781

ต่อ 1998

ปิยนุช จาหรี (ฝน)

Piyanut_j@srikrungbroker.co.th

062-398-1546
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1997

มะลิวรรณ ตุดตะเวช (หน่อย)

maliwan_t@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1996

ขวัญเรือน สูงดี (บ๋อม)

Kwanruen_s@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1997

มณีนุช ชาเหลา (มุก)

Maneenuch_c@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1996

ปทุมเทพ นามเสน (แตงโม)

Pathumtep_n@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1995

อินทิรา ตื้อยศ (อีฟ)

Intira_t@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1799

สุขศิริ พิลาวงค์ (ดาว)

Suksiri_p@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1997

เฉลิมขวัญ ศิริมาศ (จอย)

Chalermkaun_s@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน