บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาสกลนคร)

เลขที่ 789/6  ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

Tel : 02-867-3826 ผู้จัดการสาขา

-

ลิระมล ประหา (ทิม)

Liramol_p@srikrungbroker.co.th

064-097-5666
หัวหน้าสาขา
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1995

ธนวรรธน์ แดนกาไสย (พงษ์)

Tanawat_d@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1995

มะลิวรรณ ตุดตะเวช (หน่อย)

maliwan_t@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1996

จักรพันธุ์ ศิริแสง (อั๋น)

Jekkraphan_s@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1997

ขวัญเรือน สูงดี (บ๋อม)

Kwanruen_s@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1996

บุญเลี้ยม คำพิษงู (หมวย)

Boonlium_k@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1997

มณีนุช ชาเหลา (มุก)

Maneenuch_c@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1998

รุ่งฤดี ชินปาปุน (ส้มโอ)

Rungrudee_c@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน