บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาปัตตานี)

300/60-61 หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัด ปัตตานี

Tel : 02-867-3876 กด 0   Fax : -

ผู้จัดการสาขา

ต่อ 1909

ไมตรี แก้วกระจก (ไมตรี)

Maitree@srikrungbroker.co.th

089-867-7007
หัวหน้าสาชา

ต่อ 1592

ปาริชาติ ขณะรัตน์ (นิดหน่อย)

Parichart_k@srikrungbroker.co.th

093-169-6479
เจ้าหน้าที่

ต่อ 1591

สีตีปาตีเมาะ มะเซ็ง (ซี)

Sitipateemah_m@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1593

ซูเฟียณี เจะหะ (เฟีย)

Sufianee_c@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1593

ซีริน หลงมีหนา (ซีรีน)

Seereen_l@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1591

ฮาซัน มะเร๊ะ (ซัน)

Hasan_m@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1591

พายียะห์ เตะ (อา)

Payeeyah_t@srikrungbroker.co.th

080-8747162
ขึ้นข้างบน