บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาปัตตานี)

300/60-61 หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัด ปัตตานี

Tel : 02-867-3876 กด 0   Fax : -

ผู้จัดการสาขา

-

กีฟลี ลือแบกาเส็ง (กิฟลี่)

Kiflee_l@srikrungbroker.co.th

085-444-5209
หัวหน้าสาชา
เจ้าหน้าที่

ต่อ 1590

สีตีปาตีเมาะ มะเซ็ง (ซี)

Sitipateemah_m@srikrungbroker.co.th

082-830-5710

ต่อ 1593

ซูเฟียณี เจะหะ (เฟีย)

Sufianee_c@srikrungbroker.co.th

081-478-2682

ต่อ 1593

ซีริน หลงมีหนา (ซีรีน)

Seereen_l@srikrungbroker.co.th

093-651-2843

ต่อ 1593

โซเฟีย แวกาจิ (เฟีย)

Sofear_w@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1591

รอกีเยาะห์ สะมาแอ (เญาะ)

Rokeeyoh_s@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1592

นิรอบีอะ หะยีสามะ (นิ)

Nirobeeah_h@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน