บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาปัตตานี)

300/60-61 หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัด ปัตตานี

Tel : 02-867-3876 กด 0   Fax : -

ผู้จัดการสาขา

ต่อ 1909

ไมตรี แก้วกระจก (ไมตรี)

Maitree@srikrungbroker.co.th

089-867-7007
หัวหน้าสาชา
Non Motor / Non Life

ต่อ 1591

รอกีเยาะห์ สะมาแอ (เญาะ)

Rokeeyoh_s@srikrungbroker.co.th

061-197- 4126
เจ้าหน้าที่

ต่อ 1590

สีตีปาตีเมาะ มะเซ็ง (ซี)

Sitipateemah_m@srikrungbroker.co.th

082-830-5710

ต่อ 1593

ซูเฟียณี เจะหะ (เฟีย)

Sufianee_c@srikrungbroker.co.th

081-478-2682

ต่อ 1593

ซีรีน หลงมีหนา (ซีรีน)

Seereen_l@srikrungbroker.co.th

093-651-2843

ต่อ 1593

โซเฟีย แวกาจิ (เฟีย)

Sofear_w@srikrungbroker.co.th

080-634-2373
ขึ้นข้างบน