บริษัท 724 มาร์เก็ต จำกัด (ศูนย์บริการลูกค้า)

เลขที่ 65/44 ชั้น 3 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซนเตอร์

 ถนนพระราม9 (ซอย 3) แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Tel : 02-026-6272  มือถือ 098-258-3800

ผู้จัดการ

-

หฤทัย เกตุรัศมีโรจน์ (จ๋า)

Harutai_k@724.co.th

เจ้าหน้าที่รับประกัน

ต่อ 1569

ศิรดา จันทิหล้า (หนุงหนิง)

Sirada_c@724.co.th

ต่อ 1599

ฐิติมา สุรัตน์สว่าง (ปุ้ย)

Titima_s@724.co.th

เจ้าหน้าที่

ต่อ 1577

ณัฐภูมิ สุคำภา (ทัน)

Nattapoom_s@724.co.th

ต่อ 1575

รัฐกานต์ ลาสิงห์ (รัฐ)

Ratakan_l@724.co.th

ขึ้นข้างบน