ผู้จัดการ

ต่อ 2727

ไอยศิกา แซ่เอี้ย (แนน)

Aisika_s@srikrungbroker.co.th

หัวหน้า
เจ้าหน้าที่

ต่อ 2723

อัจฉราภรณ์ กุลมอญ (เบลล์)

autcharaporn_k@srikrungbroker.co.th

099-003-6415

ต่อ 2633

นุสรา ปิ่นตาทา (นุช)

Nussara_p@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2726

ณัฐวดี กลิ่นทิพย์ (ทราย)

nattawadee_k@srikrungbroker.co.th

099-479-3970

ต่อ 2666

ปาณิสรา จ่างแสง (แต)

Panisara_j@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2728

อธิยุต ทองวิทยกุล (โฟล์ค)

Atiyud_t@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1333

นราภรณ์ พรมขัตแก้ว (บาส)

Naraporn_p@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1950

ณฐพัชร์ กีรติพลทัศน์ (จอยส์)

Natthaphat_k@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1955

กวินนา เดชา (มิ้นท์)

Kawinna_d@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1952

ณิชชาพัชณ์ หิรัญธัญญาวัชร์ (อีฟ)

Nitchapat_h@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1950

พิมพ์ลดา ชุ่มธิ (มัส)

Pimlada_c@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2726

จีรนันท์ วงษ์สีทา (จิ๊บ)

Chiranan_w@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1333

อริสรา จักรสว่าง (ฝ้าย)

Aritsara_j@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน