บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์

676/1 หมู่ 1 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ 31000

Tel : 02-867-3886

ผู้จัดการสาขา

ต่อ 1832

วันทนา การัมย์ (เพ็ญ)

Wanthana_k@srikrungbroker.co.th

096-263-9478
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1929

อภิสราพร สัตตารัมย์ (ก้อย)

Apisaraporn_s@srikrungbroker.co.th

094-538-7419
Non Motor / Non Life

ต่อ 1832

อุษา อ่ำพรม (น้ำ)

Usa_um@srikrungbroker.co.th

082-004-1449
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1712

ภัสร์สรณ์ อุไรพันธ์ (นัท)

Patsorn_u@srikrungbroker.co.th

095-141-5682

ต่อ 1711

จิราพร สิงหะ (โบว์)

Jiraporn_s@srikrungbroker.co.th

091-827-2261

ต่อ 1711

ศรัณยา ทองนำ (กี้)

Saranya_t@srikrungbroker.co.th

096-406-7773

ต่อ 1712

โชติกา ปลายแก่น (มุก)

Chotika_p@srikrungbroker.co.th

099-783-0185
ขึ้นข้างบน