บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์

676/1 หมู่ 1 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ 31000

Tel : 02-867-3886

ผู้จัดการสาขา

ต่อ 1832

วันทนา การัมย์ (เพ็ญ)

Wanthana_k@srikrungbroker.co.th

096-263-9478
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1929

อภิสราพร สัตตารัมย์ (ก้อย)

Apisaraporn_s@srikrungbroker.co.th

063-970-2045
Non Motor Center

ต่อ 1832

นำพล สาตศิลป์ (ชาเขียว)

Numpon_s@srikrungbroker.co.th

098-328-5641
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1601

ภัสร์สรณ์ อุไรพันธ์ (นัท)

Patsorn_u@srikrungbroker.co.th

095-1415682

ต่อ 1712

วันวิเศษฐ์ เบียดกลาง (ต้อง)

Wanwiset_b@srikrungbroker.co.th

064-4846473

ต่อ 1832

พาวาว วิบูลย์สุข (วาว)

Pawaw_w@srikrungbroker.co.th

091-835-8351
ขึ้นข้างบน