บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์

676/1 หมู่ 1 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ 31000

Tel : 02-867-3886

ผู้จัดการสาขา

-

ณัฐชยา เสงี่ยมทรัพย์ (หวอ)

Tanapong_s@srikrungbroker.co.th

088-312-9348
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1832

วันทนา การัมย์ (เพ็ญ)

Wanthana_k@srikrungbroker.co.th

091-101-5654
Non Motor Center

ต่อ 1712

พิชชาพร ใจกล้า (เตย)

Phitchaporn_j@srikrungbroker.co.th

099-5253098
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1929

อภิสราพร สัตตารัมย์ (ก้อย)

Apisaraporn_s@srikrungbroker.co.th

063-970-2045

ต่อ 1601

ภัสร์สรณ์ อุไรพันธ์ (นัท)

Patsorn_u@srikrungbroker.co.th

095-1415682

ต่อ 1711

มะลิสา เสงี่ยมทรัพย์ (มะลิ)

Malisa_s@srikrungbroker.co.th

095-6218709

ต่อ 1929

วันวิเศษฐ์ เบียดกลาง (ต้อง)

Wanwiset_b@srikrungbroker.co.th

064-4846473

ต่อ 1832

สมฤทธิ์ แก้วอินทนิน (นะโม)

Somrit_k@srikrungbroker.co.th

087-7204995
ขึ้นข้างบน