บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์

676/1 หมู่ 1 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ 31000

Tel : 02-867-3886

ผู้จัดการสาขา

-

ณัฐชยา เสงี่ยมทรัพย์ (หวอ)

Tanapong_s@srikrungbroker.co.th

088-312-9348
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1832

วันทนา การัมย์ (เพ็ญ)

Wanthana_k@srikrungbroker.co.th

091-101-5654
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1710

อภิสราพร สัตตารัมย์ (ก้อย)

Apisaraporn_s@srikrungbroker.co.th

063-970-2045

ต่อ 1601

ภัสร์สรณ์ อุไรพันธ์ (นัท)

Patsorn_u@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1710

อมรรัตน์ วาปีนัง (เหมียว)

Amonrat_v@srikrungbroker.co.th

084-9601291

ต่อ 1712

พิชชาพร ใจกล้า (เตย)

Phitchaporn_j@srikrungbroker.co.th

099-5253098

ต่อ 1711

ปาริชาติ ปะโสทะกัง (มิ่ม)

Parichart_p@srikrungbroker.co.th

085-597-4730
ขึ้นข้างบน