บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขานครปฐม)

เลขที่ 888/5-6 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel : 02-867-3871     Fax : 034-273-139

ผู้จัดการสาขา

ต่อ 1808

ภาณุวัชร บุญเต็ม (แบงค์)

panuwach_b@srikrungbroker.co.th

083-543-8169
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1943

วราภรณ์ เชื่อมบางแพ (หญิง)

waraporn_c@srikrungbroker.co.th

098-251-8225

ต่อ 1944

อภิวัฒน์ ไทยอุดมทรัพย์ (ต่อ)

Aphiwat_t@srikrungbroker.co.th

082-179-9906
Non Motor / Non Life

ต่อ 1940

กนกภรณ์ เกียรติธนพัฒน์ (หนูนา)

Kanokphon_k@srikrungbroker.co.th

098-669-9689

ต่อ 1941

ธัญญ์รวี โกสินกรวิวัฒน์ (พลอย)

Thanrawee_k@srikrungbroker.co.th

092-251-1440
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1945

กานดา คำซาว (จ๊ะเอ๋)

Kanda_k@srikrungbroker.co.th

065-005-8587

ต่อ 1940

ปิยาภรณ์ อิศรเมธางกูร (แอม)

Piyaporn_i@srikrungbroker.co.th

086-356-6597

ต่อ 1806

กัลยา คล้ายทวน (แซล)

Kunlaya_k@srikrungbroker.co.th

092-385-9582

ต่อ 1943

หนึ่งฤทัย แก้วกังวาล (มิ้นต์)

Nungreuthai_k@srikrungbroker.co.th

092-313-5469

ต่อ 1941

มัทธนา ฮ้งค้า (ปู)

Muttana_h@srikrungbroker.co.th

087-027-0426

ต่อ 1944

สุทรรศน์ บุญวรรณ์ (มิค)

Sutat_b@srikrungbroker.co.th

061-639-6509
ขึ้นข้างบน