บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขานครปฐม)

เลขที่ 888/5-6 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel : 02-867-3871     Fax : 034-273-139

ผู้จัดการสาขา

ต่อ 1808

ภาณุวัชร บุญเต็ม (แบงค์)

panuwach_b@srikrungbroker.co.th

083-543-8169
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1943

วราภรณ์ เชื่อมบางแพ (หญิง)

waraporn_c@srikrungbroker.co.th

098-251-8225

ต่อ 1944

อภิวัฒน์ ไทยอุดมทรัพย์ (ต่อ)

Aphiwat_t@srikrungbroker.co.th

082-179-9906
Non Motor / Non Life

ต่อ 1940

กนกภรณ์ เกียรติธนพัฒน์ (หนูนา)

Kanokphon_k@srikrungbroker.co.th

098-669-9689

ต่อ 1944

อรุณโรจน์ ลิ้มบริบูรณ์ (ทราย)

Arunrot_l@srikrungbroker.co.th

081-197-7123
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1945

กานดา คำซาว (จ๊ะเอ๋)

Kanda_k@srikrungbroker.co.th

065-005-8587

ต่อ 1940

ปิยาภรณ์ อิศรเมธางกูร (แอม)

Piyaporn_i@srikrungbroker.co.th

086-356-6597

ต่อ 1941

ยุพยง จันทรัตน์ (มินนี่)

Yupayong_j@srikrungbroker.co.th

098-458-7152

ต่อ 1806

กัลยา คล้ายทวน (แซล)

Kunlaya_k@srikrungbroker.co.th

092-385-9582
ขึ้นข้างบน