บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด สาขาลำปาง

เลขที่ 126 ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ตำบลพระบาท อำเภอเมือง

จังหวัด ลำปาง 52000

Tel : 02-867-3869     Fax

ผู้จัดการ

-

พินิจ เทพนวน (บ๊อบ)

Pinit_t@srikrungbroker.co.th

083-646-3935
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1230

เมทิกา นันทพลศรุตา (แอน)

Maytika_n@srikrungbroker.co.th

093-696-9641

ต่อ 1233

สุภาวดี นาคเกิด (อ้อ)

supawadee_n@srikrungbroker.co.th

087-300-2572
Non Motor Center
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1231

รุ่งทิวา ชัยตาล (กี้)

rungtiwa_c@srikrungbroker.co.th

082-191-8245

ต่อ 1235

พิมพ์ใจ สุอุดมสินโรจน์ (พิมพ์)

Pimjai_s@srikrungbroker.co.th

098-808-2848

ต่อ 1236

จารุวรรณ ธนันชัย (ฝ้าย)

Jaruwan_t@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1232

ตุลยวัต วุฒิเจริญ (ณัฐ)

Tulyawat_w@srikrungbroker.co.th

-

อภิชญาย์กรณ์ ขัติยะวงค์ (เฟรนด์ )

Apichayakorn_k@srikrungbroker.co.th

063-932-3564

-

ณัฏฐ์ปวินท์ กลั่นโยธิน (ต่าย)

Nutpawin_k@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน