บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด สาขาลำปาง

เลขที่ 126 ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ตำบลพระบาท อำเภอเมือง

จังหวัด ลำปาง 52000

Tel : 02-867-3869     Fax

ผู้จัดการ

ต่อ 1232

พินิจ เทพนวน (บ๊อบ)

Pinit_t@srikrungbroker.co.th

083-646-3935
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1230

เมทิกา นันทพลศรุตา (แอน)

Maytika_n@srikrungbroker.co.th

093-696-9641
Non Motor Center

ต่อ 1235

นันท์นภัส งานไว (ปอ)

nunnaphat_n@srikrungbroker.co.th

092-669-4512
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1231

รุ่งทิวา ชัยตาล (กี้)

rungtiwa_c@srikrungbroker.co.th

082-191-8245

ต่อ 1233

สุภาวดี นาคเกิด (อ้อ)

supawadee_n@srikrungbroker.co.th

087-300-2572

ต่อ 1230

พิมพ์ใจ สุอุดมสินโรจน์ (พิมพ์)

Pimjai_s@srikrungbroker.co.th

098-808-2848

-

วงศกร อุตรัตน์ (มิค)

Wongsagon_u@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน