บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด สาขาลำปาง

เลขที่ 126 ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ตำบลพระบาท อำเภอเมือง

จังหวัด ลำปาง 52000

Tel : 02-867-3869     

ผู้จัดการ

-

พินิจ เทพนวน (บ๊อบ)

Pinit_t@srikrungbroker.co.th

083-646-3935
หัวหน้าสาขา
Non Motor / Non Life

ต่อ 1236

ทิวาพร กาโจทย์ (ชมพู่)

Thiwaporn_k@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1230

ปิ่นทอง ปาตีสกุล (ปิ่น)

Pintong_p@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1231

รุ่งทิวา ชัยตาล (กี้)

rungtiwa_c@srikrungbroker.co.th

087-177-9315

ต่อ 1235

พิมพ์ใจ สุอุดมสินโรจน์ (พิมพ์)

Pimjai_s@srikrungbroker.co.th

098-808-2848

ต่อ 1231

จารุวรรณ ธนันชัย (ฝ้าย)

Jaruwan_t@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1232

ตุลยวัต วุฒิเจริญ (ณัฐ)

Tulyawat_w@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1233

นภสร ใจลังก๋า (อร)

Nobpason_j@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1232

ศศิธร จันทร์สุปลูก (ไอซ์)

Sasithon_j@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1235

จารวี นิรันดร์ (แพรว)

Jaravee_n@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน