บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขานครศรีธรรมราช)

เลขที่ 99/26   โครงการเดอะวินเทจ  ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ

 ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช  80000

Tel : 02-867-3868

ผู้จัดการสาขา

ต่อ 1909

ไมตรี แก้วกระจก (ไมตรี)

Maitree@srikrungbroker.co.th

089-867-7007
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1702

มุกรินทร์ โชติโย (กิ่ง)

Mukkarin_c@srikrungbroker.co.th

087-631-4167

ต่อ 1704

พรรณิภา เทียมประชา (ปิ๊ก)

pannipa_t@srikrungbroker.co.th

062-815-6949
Non Motor / Non Life

ต่อ 1701

จิราพร ภาษี (เล็ก)

Jirapon_p@srikrungbroker.co.th

087-884-4837

ต่อ 1701

กิตติยา ช่วยชู (ตั๊ก)

Kitttya_c@srikrungbroker.co.th

082-994-8739
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1705

อลิสา ไสลรัตน์ (เฟิร์น)

alisa_s@srikrungbroker.co.th

095-036-3091

ต่อ 1706

ศุฏิมา รักดี (ซ๊ะ)

sutima_r@srikrungbroker.co.th

085-654-7795

ต่อ 1702

สุภาพร สุรยาน (น้ำ)

Supaporn_s@srikrungbroker.co.th

085-791-2774

ต่อ 1701

ปิ่นอนงค์ เพชรศรีทอง (เฟิร์น)

Pinanong_p@srikrungbroker.co.th

095-428-2682

ต่อ 1706

จารุวรรณ เพ็ญสวัสดิ์ (ตรี)

Jaruwan_p@srikrungbroker.co.th

063-772-8069

ต่อ 1704

ฐิติรัตน์ ประมล (เกด)

Thitirat_p@srikrungbroker.co.th

094-597-2499
ขึ้นข้างบน