บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาร้อยเอ็ด)

309/2-3 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

Tel : 02-867-3882  Fax : 043-516-418


ผู้จัดการสาขา

-

ไพรวัลย์ นาทสีทา (แดง)

praiwan_n@srikrungbroker.co.th

085-909-5166
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1696

สุกัญญา ทองหล่อ (แต๋น)

Sukanya_t@srikrungbroker.co.th

092-407-1079

ต่อ 1690

เพ็ญนภา พลเวียง (แพรว)

phennapha_p@srikrungbroker.co.th

Non Motor Center

ต่อ 1695

วนารี ศรีทวน (โบว์)

vanaree_s@srikrungbroker.co.th

098-691-9002
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1698

วนิดา มั่งมี (แพร)

Wanida_m@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1691

นนทกร โพธิ์ชัยศรี (ต้นคุง)

kankawee_p@srikrungbroker.co.th

083-3038078

ต่อ 1694

วรรณภา นิลดาศรี (แอน)

wannapha_n@srikrungbroker.co.th

091-418-0337

ต่อ 1692

ชรินทร์พร บุญทา (กุ้ง)

Charinporn_b@srikrungbroker.co.th

089-416-4742

ต่อ 1697

อนุวัธ หมื่นกันยา (เอก)

Anuwat_m@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1693

จุไรรัตน์ ศรีชะตา (เจน)

Jurairat_s@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1690

พนิดา ดิษฐเจริญ (ใหม่)

Panida_d@srikrungbroker.co.th

-

สุพิชฌาย์ ธนพงษ์พันธ์ (หนิง)

Supitcha_t@srikrungbroker.co.th

-

อุษา จันทรประทักษ์ (อุ๊)

Usa_j@srikrungbroker.co.th

-

ชลธิชา วิเศษศรี (แอม)

Chonthicha_w@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่ 724 ประจำสาขา

ต่อ 1698

สุปราณี สุวรรณศรี (บุ๋ม)

Suparnee_s@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1698

สุภาภรณ์ ช่างทาพิน (กอล์ฟ)

Suphaporn_c@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1698

กิตติธร เกษมทรัพย์ (เก้า)

Kittitron_k@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน