บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาร้อยเอ็ด)

309/2-3 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

Tel : 02-867-3882  Fax : 043-516-418


ผู้จัดการสาขา

-

ไพรวัลย์ นาทสีทา (แดง)

praiwan_n@srikrungbroker.co.th

085-909-5166
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1696

เพ็ญนภา พลเวียง (แพรว)

phennapha_p@srikrungbroker.co.th

094-259-0076

ต่อ 1690

สุรศักดิ์ โพธิ์แก้ว (เป้)

Surasak_po@srikrungbroker.co.th

099-192-9494
Non Motor / Non Life

ต่อ 1691

วนารี ศรีทวน (โบว์)

vanaree_s@srikrungbroker.co.th

098-691-9002

ต่อ 1691

อนุวัธ หมื่นกันยา (เอก)

Anuwat_m@srikrungbroker.co.th

083-047-5020
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1692

สุกัญญา ทองหล่อ (แต๋น)

Sukanya_t@srikrungbroker.co.th

092-407-1079

ต่อ 1692

ชรินทร์พร บุญทา (กุ้ง)

Charinporn_b@srikrungbroker.co.th

089-416-4742

ต่อ 1697

วนิดา มั่งมี (แพร)

Wanida_m@srikrungbroker.co.th

081-544-3611

ต่อ 1693

จุไรรัตน์ ศรีชะตา (เจน)

Jurairat_s@srikrungbroker.co.th

083-354-4973

ต่อ 1694

สุพิชฌาย์ ธนพงษ์พันธ์ (หนิง)

Supitcha_t@srikrungbroker.co.th

080-491-5616

ต่อ 1695

อุษา จันทรประทักษ์ (อุ๊)

Usa_j@srikrungbroker.co.th

098-158-6147

ต่อ 1690

ชลิตา ภูตาโดน (ยุ้ย)

Chalita_p@srikrungbroker.co.th

096-507-1614

ต่อ 1694

สุภาวดี สุทธิประภา (กระต่าย)

Supawadee_s@srikrungbroker.co.th

085-644-4426

ต่อ 1697

ประภาพร ลาโนนงิ้ว (แอน)

Papapon_l@srikrungbroker.co.th

061-479-3963

ต่อ 1698

สุภาภรณ์ ช่างทาพิน (กอล์ฟ)

Suphaporn_c@srikrungbroker.co.th

065-292-6985

ต่อ 1689

จันทร์เพ็ญ ทาทอง (ต่าย)

Chanphen_t@srikrungbroker.co.th

096-492-2515

ต่อ 1698

สุปราณี ชมเขา (กิ๊ก)

Supranee_s@srikrungbroker.co.th

088-901-6437
ขึ้นข้างบน