บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาร้อยเอ็ด)

309/2-3 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

Tel : 02-867-3882  Fax : 043-516-418


ผู้จัดการสาขา

-

ไพรวัลย์ นาทสีทา (แดง)

praiwan_n@srikrungbroker.co.th

085-909-5166
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1696

สุกัญญา ทองหล่อ (แต๋น)

Sukanya_t@srikrungbroker.co.th

092-407-1079

ต่อ 1690

เพ็ญนภา พลเวียง (แพรว)

phennapha_p@srikrungbroker.co.th

094-259-0076
Non Motor Center

ต่อ 1692

วนารี ศรีทวน (โบว์)

vanaree_s@srikrungbroker.co.th

098-691-9002
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1694

วนิดา มั่งมี (แพร)

Wanida_m@srikrungbroker.co.th

081-544-3611

ต่อ 1692

ชรินทร์พร บุญทา (กุ้ง)

Charinporn_b@srikrungbroker.co.th

089-416-4742

ต่อ 1696

อนุวัธ หมื่นกันยา (เอก)

Anuwat_m@srikrungbroker.co.th

083-047-5020

ต่อ 1693

จุไรรัตน์ ศรีชะตา (เจน)

Jurairat_s@srikrungbroker.co.th

083-354-4973

ต่อ 1691

สุพิชฌาย์ ธนพงษ์พันธ์ (หนิง)

Supitcha_t@srikrungbroker.co.th

080-491-5616

ต่อ 1693

อุษา จันทรประทักษ์ (อุ๊)

Usa_j@srikrungbroker.co.th

080-491-5616

ต่อ 1693

ชลิตา ภูตาโดน (ยุ้ย)

Chalita_p@srikrungbroker.co.th

096-507-1614

ต่อ 1691

สุภาวดี สุทธิประภา (กระต่าย)

Supawadee_s@srikrungbroker.co.th

085-644-4426

ต่อ 1695

ลลิตา ขันทอง (ต้า)

Lalita_kh@srikrungbroker.co.th

090-849-4819

-

กมลรัตน์ ไชยฮะนิจ (นุ้ย)

Kamonrat_c@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่ @ Srikrung ประจำสาขา

ต่อ 1698

สุปราณี สุวรรณศรี (บุ๋ม)

Suparnee_s@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1698

สุภาภรณ์ ช่างทาพิน (กอล์ฟ)

Suphaporn_c@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1698

กิตติธร เกษมทรัพย์ (เก้า)

Kittitron_k@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1698

จันทร์เพ็ญ ทาทอง (ต่าย)

Chanphen_t@srikrungbroker.co.th

-

พิลจักษณ์ พันธวัฒน์ (วินต้าร์)

pilajak_p@srikrungbroker.co.th

-

หทัยชนก แดงวิบูลย์ (ตาน้อย)

Hataichanok_d@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน