ฝ่ายบริหาร

ต่อ 702

ปกรณ์ ปิ่นเวหาส์

pakorn_p@luckyleasing.co.th

ต่อ 1500

พงษ์ธวัทน์ ก้าวสัมพันธ์

pongtawat@ctc-cctv.com

Account

ต่อ 1505

อรุณโรจน์ สุขธรรม

arunrote_s@ctc-cctv.com

ต่อ 1505

สุรศักดิ์ มหัทธนะอภิชน

surasak_m@ctc-cctv.com

Admin

ต่อ 1502

น้ำทิพย์ ทองคำ

numtip_t@ctc-cctv.com

ต่อ 1507

กัลยา ผลไพบูลย์

kunlaya_p@ctc-cctv.com

ต่อ 1508

นิสา ตันเจริญ

nisa_t@ctc-cctv.com

ขึ้นข้างบน