บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขากระบี่)

88/11 หมู่2 ต.ไสไทย  อ.เมือง  จ.กระบี่  81000

Tel : 02-867-3879 กด 0   

ผู้จัดการสาขา

-

รัฐศาส์ มณีมัย (กอล์ฟ)

Rattasa_m@srikrungbroker.co.th

084-626-5888
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1672

เสาวลักษณ์ จีนนุพงศ์ (น้อง)

Saovaluk_j@srikrungbroker.co.th

088-498-7378
Non Motor / Non Life

ต่อ 1673

กัญจน์ณิชา เฮงอภิวัฒน์เมธา (บุ๋ม)

Kunnicha_h@srikrungbroker.co.th

082-352-2465

ต่อ 1674

เมฑาวดี ไพลดำ (เมย์)

Matawadee_p@srikrungbroker.co.th

064-953-7318
พนักงานสาขา

ต่อ 1675

อุบลวรรณ คำสุทธิ์ (อุ๊)

Ubonwan_k@srikrungbroker.co.th

094-317-1543

ต่อ 1673

ภคพณ รักสกุล (น้องออย)

Pakapon_r@srikrungbroker.co.th

065-771-8400

ต่อ 1671

ชมัยพร มณีมัย (ปุ๋ย)

Chamaiporn_m@srikrungbroker.co.th

091-830-0085

ต่อ 1670

ปภาดา รื่นภิรมย์ (บีม)

Paphada_r@srikrungbroker.co.th

063-878-9409
ขึ้นข้างบน