บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขากระบี่)

88/11 หมู่2 ต.ไสไทย  อ.เมือง  จ.กระบี่  81000

Tel : 02-867-3879 กด 0   Fax : 075-600-890

ผู้จัดการสาขา

ต่อ 1890

รุ่งกานต์ ไพศรีรัตน์ (หนึ่ง)

Rungkarn_p@srikrungbroker.co.th

089-030-8346
หัวหน้าสาขา
Non Motor Center
พนักงานสาขา

ต่อ 1670

สุพิเชษฐ สมัยชูเกียรติ์ (ต้อง)

Suphichet_s@srikrungbroker.co.th

095-897-9834

ต่อ 1673

สิวินีย์ ห่วงแก้วพราย (บี)

Siwinee_h@srikrungbroker.co.th

065-056-3281

ต่อ 1672

ธัญญเรศ เอียดเวียงสระ (แอร์)

Tanyarete_a@srikrungbroker.co.th

-

ศริญญา สุขกุล (น้อยหน่า)

Sarinya_s@srikrungbroker.co.th

-

ศิราพร บำรุง (แอล)

Siraporn_b@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1673

ภคพณ รักสกุล (น้องออย)

Pakapon_r@srikrungbroker.co.th

065-771-8400

-

ชมัยพร มณีมัย (ปุ๋ย)

Chamaiporn_m@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1675

กัญจน์ณิชา เฮงอภิวัฒน์เมธา (บุ๋ม)

Kunnicha_h@srikrungbroker.co.th

082-352-2465

-

วจันทร์พร เพ็งชุม (แนน)

Wajanporn_p@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน