ฝ่ายจัดส่ง

จัดส่งกรมธรรม์ให้สมาชิก

Tel : 02-867-3888 กด 7

Email : finance_group@srikrungbroker.co.th

่หัวหน้าฝ่ายจัดส่ง

ต่อ 2210

วนิดา ยิ่งสำราญ (แป้ง)

Wanida_yi@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายจัดส่ง

ต่อ 2204

ธินาลักษณ์ มาตพุต (มายด์)

Thinalak_m@srikrungbroker.co.th

086-0708476

ต่อ 2206

พัชราภรณ์ ทำกันหา (นิว)

Phatcharapron_t@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน