ฝ่ายจัดส่ง

จัดส่งกรมธรรม์ให้สมาชิก

Tel : 02-867-3888 กด 912  Fax : 02-867-3820

Email : finance_group@srikrungbroker.co.th

่หัวหน้าฝ่ายจัดส่ง

ต่อ 2204

สุกฤษฏิ์ สุวรรณวัฒน์ (โอ๊ต)

sukit_S@srikrungbroker.co.th

086-0708476
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายจัดส่ง

ต่อ 2215

ธินาลักษณ์ มาตพุต (มายด์)

Thinalak_m@srikrungbroker.co.th

086-0708476
ขึ้นข้างบน