ฝ่ายจัดส่ง

จัดส่งกรมธรรม์ให้สมาชิก

Tel : 02-867-3888 กด 912  Fax : 02-867-3820

Email : finance_group@srikrungbroker.co.th

่หัวหน้าฝ่ายจัดส่ง

ต่อ 2204

สุกฤษฏิ์ สุวรรณวัฒน์ (โอ๊ต)

sukit_S@srikrungbroker.co.th

086-0708476
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายจัดส่ง

ต่อ 2220

พัฒนาวดี สืบสุนทร (กิ๊ก)

Pattanawadee_s@srikrungbroker.co.th

086-0708476

ต่อ 2134

ธรณ์เทพ กบค้างพลู (อั้ม)

Thonthep_k@srikrungbroker.co.th

086-0708476

ต่อ 2150

ภาสกร ช่วยงาน (แมน)

Pasakorn_c@srikrungbroker.co.th

086-0708476

ต่อ 2215

ธินาลักษณ์ มาตพุต (มายด์)

Thiwalak_m@srikrungbroker.co.th

086-0708476
ขึ้นข้างบน