บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาสมุทรปราการ)

อาคาร S4U เอส.ฟอร์.ยู. ชั้น 3 399/399-1

ถ.ศรีนครินทร์  ต.บางเมือง อ.เมือง  สมุทรปราการ 10270

Tel : 02-867-3835 กด 914  

ผู้จัดการสาขา

-

จักราวุธ พิมลภัทรกุล (บัส)

Chakrawut_p@srikrungbroker.co.th

081-753-5088
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1653

ณัติกาน หม้อทองคำ (นก)

Nattikan_m@srikrungbroker.co.th

Non Motor / Non Life

ต่อ 1655

สุดาพร ทองสัมฤทธิ์ (น้ำหวาน)

Sudaporn_t@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1651

สุนิสา ฉ่ำน้อย (สา)

sunisa_c@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1650

สิรินทิพย์ แย้มพราย (น้ำ)

Sirinthip_y@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1652

วิกานดา กัลยาบรรดิษ

Wikanda_k@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1654

พิชชาภา อ่อนสกุล (จัน)

Pitchapa_o@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1655

วรรณิภา อยู่ประเสริฐ (อาร์)

Wannipar_u@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1653

เนตรชนก อินนุ่มพันธ์ (มิ้ลค์)

Netchanok_i@srikrungbroker.co.th

099-853-5242
ขึ้นข้างบน