บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขามุกดาหาร)

เลขที่ 54/5-6 ถนนชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel : 02-867-3845 

ผู้จัดการสาขา

ต่อ -

ลลิตตา พิลาอุ่น (โอ๋)

Lalitta_P@srikrungbroker.co.th

064-532-9244
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1645

นมิดา คำลือไชย (ฮอล)

namida_k@srikrungbroker.co.th

086-974-0539
Non Motor Center

ต่อ 1643

จันทร์ทิพย์ สุวรรณโชติ (เหมียว)

Chanthip_s@srikrungbroker.co.th

061-8635191

-

โสภิตา เอี่ยมอุตมะ (ปาล์มมี่)

Sopita_l@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1642

จิราวรรณ เมืองโคตร (รุ่ง)

Jirawan_m@srikrungbroker.co.th

081-7175084

ต่อ 1641

อัจฉริยา แสนสุข (กะปอม)

Atchariya_s@srikrungbroker.co.th

095-9648289

ต่อ 1644

ณัฐริกา ซามงค์ (นัท)

Nattarika_s@srikrungbroker.co.th

062-3309732

ต่อ 1640

ชัชวาลย์ ศรีจันทร์ (แม็ก)

Chatchawal_s@srikrungbroker.co.th

083-2509984

-

พิชญาภร นาโสก (มิ้นมิ้น)

Pitchayaporn_n@srikrungbroker.co.th

093-564-4481

-

ปภัสราภรณ์ อักษรพิมพ์ (หนิง)

Praphatsaraphon_a@srikrungbroker.co.th

-

กนกพร พูนพิพัฒน์ (มิ้นท์)

Kanokporn_p@srikrungbroker.co.th

080-808-0450
ขึ้นข้างบน