บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขามุกดาหาร)

เลขที่ 54/5-6 ถนนชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel : 02-867-3845 

ผู้จัดการสาขา

ต่อ -

ลลิตตา พิลาอุ่น (โอ๋)

Lalitta_P@srikrungbroker.co.th

064-532-9244
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1645

นมิดา คำลือไชย (ฮอล)

namida_k@srikrungbroker.co.th

086-974-0539
Non Motor Center

ต่อ 1643

จันทร์ทิพย์ สุวรรณโชติ (เหมียว)

Chanthip_s@srikrungbroker.co.th

061-8635191

-

โสภิตา เอี่ยมอุตมะ (ปาล์มมี่)

Sopita_l@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1644

ณัฐริกา ซามงค์ (นัท)

Nattarika_s@srikrungbroker.co.th

062-3309732

-

พิชญาภร นาโสก (มิ้นมิ้น)

Pitchayaporn_n@srikrungbroker.co.th

093-564-4481

-

ปภัสราภรณ์ อักษรพิมพ์ (หนิง)

Praphatsaraphon_a@srikrungbroker.co.th

094-517-1810

-

นนทวัฒน์ บุสภาค (อาร์ต)

Nonthawat_b@srikrungbroker.co.th

090-092-2609

-

พรรณิกา บุทธิจักร์ (ปุ้ย)

Sareena_s@srikrungbroker.co.th

064-214-9416
ขึ้นข้างบน