บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาแจ้งวัฒนะ)

อาคาร โมเดิร์นกรุ๊ป ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 27 ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

Tel : 02-867-3865 กด 946 

ผู้จัดการสาขา

ต่อ 1958

ธัชนันธ์ คำงาม (หน่อย)

Thatchanan_k@srikrungbroker.co.th

086-503-5145
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1616

อุษา นิลดำ (โอ)

usa_n@srikrungbroker.co.th

087-025-1853
Non Motor / Non Life

ต่อ 1612

ภัทรสุดา ลอมาเล๊ะ (ฮาวา)

Pattarasuda_L@SrikrungBroker.Co.Th

087-025-1853

ต่อ 1619

ปวีณ์นุช ยิ้มจู (แอน)

Paweenuch_y@srikrungbroker.co.th

085-487-7990
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1610

พีรยุทธ ลอมาเล๊ะ (นิส)

peerayut_l@srikrungbroker.co.th

085-487-7990

ต่อ 1615

ณัฐกานต์ เจริญชัยพนา (แป้ง)

natthahkan_c@srikrungbroker.co.th

085-487-7990

ต่อ 1613

อริศรา โม้โนนทอง (หมิว)

arissara_m@srikrungbroker.co.th

085-487-7990

ต่อ 1614

นภัสรา สาดี (กอนอาร์)

Napatsara_s@srikrungbroker.co.th

085-487-7990

ต่อ 1611

กษิดิศ ตางาม (เอ็ม)

Kasidit_t@srikrungbroker.co.th

085-487-7990

ต่อ 1618

ณัจฉรียา นิลดำ (รุส)

Natchariya_n@srikrungbroker.co.th

085-487-7990

ต่อ 1622

บุษบรรณ ดำรงกิจเจริญ (บุษ)

Butsaban_d@srikrungbroker.co.th

085-487-7990
ขึ้นข้างบน