ตารางอบรมประจำเดือน มิถุนายน 2561

( กดที่ชื่อสาขาเพื่อดาวน์โหลดตารางอบรมประจำเดือนทั้งหมด )

สาขา เบอร์โทร วันที่
2-มิ.ย. 9-มิ.ย. 16-มิ.ย. 23-มิ.ย. 30-มิ.ย.
บางบอน 02-867-3888 First Step Next Step Non Motor ติวสอบ   
บางกะปิ 02-867-3840 ติวสอบ    First Step Non Motor Next Step
จามจุรี 02-867-3850    First Step Non Motor Next Step ติวสอบ
แจ้งวัฒนะ 02-867-3865 First Step ติวสอบ   Next Step  
สมุทรปราการ 02-867-3835 Non Motor ติวสอบ First Step      
นครปฐม 02-867-3871   First Step Non Motor   Next Step


สาขา เบอร์โทร วันที่
2-มิ.ย. 9-มิ.ย. 16-มิ.ย. 23-มิ.ย. 30-มิ.ย.
พระนครศรีอยุธยา 02-867-3844 ติวสอบ First step    Next Step   
นครสวรรค์ 02-867-3823 First Step Non Motor      


สาขา เบอร์โทร วันที่
2-มิ.ย. 9-มิ.ย. 16-มิ.ย. 23-มิ.ย. 30-มิ.ย.
ราชบุรี 02-867-3825 First Step Non Motor         
ประจวบคีรีขันธ์ 02-867-3867 First Step   Non Motor Next Step  


สาขา เบอร์โทร วันที่
2-มิ.ย. 9-มิ.ย. 16-มิ.ย. 23-มิ.ย. 30-มิ.ย.
ชลบุรี 02-867-3855    First Step Non Motor Next Step   
พัทยา 02-867-3817 First Step   Non Motor Next Step  
ระยอง 02-867-3877 First Step       Non Motor   


สาขา เบอร์โทร วันที่
2-มิ.ย. 9-มิ.ย. 16-มิ.ย. 23-มิ.ย. 30-มิ.ย.
ขอนแก่น 02-867-3860    Next Step ติวสอบ First Step Non Motor
นครราชสีมา 02-867-3875 ติวสอบ First Step Next Step Non Motor  
มุกดาหาร 02-867-3845 First Step Non Motor    Next Step   
ร้อยเอ็ด 02-867-3882   First Step Next Step ติวสอบ  
อุดรธานี 02-867-3880    First Step    Non Motor   
อุบลราชธานี 02-867-3830   First Step Non Motor Next Step  
บุรีรัมย์ 02-867-3886 First Step            


สาขา เบอร์โทร วันที่
2-มิ.ย. 9-มิ.ย. 16-มิ.ย. 23-มิ.ย. 30-มิ.ย.
กระบี่ 02-867-3879 First Step Non Motor    Next Step   
นครศรีธรรมราช 02-867-3868   First Step Non Motor   Next Step
ภูเก็ต 02-867-3885    First Step Non Motor Next Step   
สุราษฎร์ธานี 02-867-3895   First Step Non Motor Next Step  
หาดใหญ่ 02-867-3866    First Step Non Motor Next Step   
ปัตตานี 02-867-3876 First Step     Non Motor  

สาขา เบอร์โทร วันที่
2-มิ.ย. 9-มิ.ย. 16-มิ.ย. 23-มิ.ย. 30-มิ.ย.
เชียงราย 02-867-3822    First Step Non Motor Next Step   
เชียงใหม่ 02-867-3878   First Step Non Motor ติวสอบ Next Step
พิษณุโลก 02-867-3870    First Step Non Motor Next Step ติวสอบ
ลำปาง 02-867-3869   First Step Next Step ติวสอบ Non Motorสาขา เบอร์โทร วันที่
ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ติวสอบ Next Step Affiliate
อุดรธานี 02-867-3880     31 พ.ค. 1 มิ.ย. 1 มิ.ย. 2 มิ.ย. 2 มิ.ย.
ระยอง 02-867-3877   6 มิ.ย. 7 มิ.ย. 8 มิ.ย. 8 มิ.ย. 9 มิ.ย. 9 มิ.ย.
นครสวรรค์ 02-867-3823     14 มิ.ย. 15 มิ.ย. 15 มิ.ย. 16 มิ.ย.  
แจ้งวัฒนะ 02-867-3865     16 มิ.ย.        
บางบอน 02-867-3888 17 มิ.ย.            
ราชบุรี 02-867-3825     21 มิ.ย. 22 มิ.ย. 22 มิ.ย. 23 มิ.ย.  
บุรีรัมย์ 02-867-3886       29 มิ.ย. 28 มิ.ย. 30 มิ.ย.  
สาขา เบอร์โทร วันที่
Affiliate (เช้า) Affiliate (บ่าย)
อุดรธานี 02-867-3880 2 มิ.ย.  
บางบอน 02-867-3888   7 มิ.ย.
ระยอง 02-867-3877 9 มิ.ย.  
บางบอน 02-867-3888   24 มิ.ย.**สมาชิกสามารถกดที่ชื่อสาขาเพื่อดูตารางรวม และ ชื่อคอร์ส เพื่อดูรายละเอียดการอบรมคอร์สนั้น**

ตารางอบรมประจำเดือน พฤษภาคม 2561

( กดที่ชื่อสาขาเพื่อดาวน์โหลดตารางอบรมประจำเดือนทั้งหมด )


สาขา เบอร์โทร วันที่
5 พ.ค. 18 12 พ.ค. 18 19 พ.ค. 18 26 พ.ค. 18
บางบอน02-867-3888 First Step Next Step Non Motor ติวสอบ
บางกะปิ 02-867-3840 ติวสอบ First Step Non Motor Next Step
จามจุรี 02-867-3850 First Step Non Motor Next Step ติวสอบ(เต็ม)
แจ้งวัฒนะ 02-867-3865 ติวสอบ
First Step Non Motor
สมุทรปราการ 02-867-3835 Non Motor First Step
ติวสอบ(เต็ม)
Next Step
นครปฐม 02-867-3871 First Step
Non Motor Next Step


สาขา เบอร์โทร วันที่
5 พ.ค. 18 12 พ.ค. 18 19 พ.ค. 18 26 พ.ค. 18
พระนครศรีอยุธยา 02-867-3844 First Step
ติวสอบ Next Step
นครสวรรค์ 02-867-3823 First Step ติวสอบ(เต็ม) Non Motor Next Step


สาขา เบอร์โทร วันที่
5 พ.ค. 18 12 พ.ค. 18 19 พ.ค. 18 26 พ.ค. 18
ราชบุรี 02-867-3825 First Step Non Motor Next Step

ประจวบคีรีขันธ์ 02-867-3867 First Step Non Motor Next Step


สาขา เบอร์โทร วันที่
5 พ.ค. 18 12 พ.ค. 18 19 พ.ค. 18 26 พ.ค. 18
ชลบุรี 02-867-3855 First Step
Non Motor Next Step
พัทยา 02-867-3817 First Step
Non Motor Next Step
ระยอง 02-867-3877 First Step Non Motor Next Step


สาขา เบอร์โทร วันที่
5 พ.ค. 18 12 พ.ค. 18 19 พ.ค. 18 26 พ.ค. 18
ขอนแก่น 02-867-3860
ติวสอบ
Non Motor First Step
นครราชสีมา 02-867-3875 First Step Next Step ติวสอบ Non Motor
มุกดาหาร 02-867-3845 First Step Non Motor Next Step
ร้อยเอ็ด 02-867-3882 First Step
Next Step
อุดรธานี 02-867-3880 First Step Next Step
อุบลราชธานี 02-867-3830 ติวสอบ(เต็ม) ติวสอบ(เต็ม)
First Step Next Step
บุรีรัมย์ 02-867-3886 First Step Next Step Non Motor


สาขา เบอร์โทร วันที่
5 พ.ค. 18 12 พ.ค. 18 19 พ.ค. 18 26 พ.ค. 18
กระบี่ 02-867-3879 First Step Non Motor
Next Step
นครศรีธรรมราช 02-867-3868 First Step
Non Motor
ภูเก็ต 02-867-3885 First Step
Non Motor Next Step
สุราษฎร์ธานี 02-867-3895
First Step Non Motor
Next Step
หาดใหญ่ 02-867-3866
First Step Non Motor
ปัตตานี 02-867-3876 First Step
Non Motor


สาขา เบอร์โทร วันที่
5 พ.ค. 18 12 พ.ค. 18 19 พ.ค. 18 26 พ.ค. 18
เชียงราย 02-867-3822 First Step


เชียงใหม่02-867-3878
First Step  Non Motor Next Step
พิษณุโลก 02-867-3870 First Step Next Step
Non Motor ติวสอบ
ลำปาง 02-867-3869 First Step
Non Motor Next Step

สาขาเบอร์โทรวันที่
ครั้งที่ 4ครั้งที่ 3ครั้งที่ 2ครั้งที่ 1ติวสอบNext StepAffiliate
หาดใหญ่ 02-867-3866 3 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 5 พ.ค. 61 5 พ.ค. 61
ร้อยเอ็ด 02-867-3882 9 พ.ค. 61 10 พ.ค. 61 11 พ.ค. 61 8 พ.ค. 61 12 พ.ค. 61 12 พ.ค. 61
อยุธยา 02-867-3844 12 พ.ค. 61
เชียงราย 02-867-3822 16 พ.ค. 61 17 พ.ค. 61 18 พ.ค. 61 18 พ.ค. 61 19 พ.ค. 61 19 พ.ค. 61
นครศรีธรรมราช 02-867-3868 25 พ.ค. 61 25 พ.ค. 61 26 พ.ค. 61
แจ้งวัฒนะ 02-867-3865 27 พ.ค. 61

อุดรธานี 02-867-3880 31 พ.ค. 61

กำหนดการ Affiliate

สาขา เบอร์โทร วันที่
Affiliate (เช้า) Affiliate (บ่าย) Facebook Marketing
หาดใหญ่ 02-867-3888 5 พ.ค.61  
บางบอน 02-867-3888   7 พ.ค.61  
ร้อยเอ็ด 02-867-3882
12 พ.ค.61

เชียงราย 02-867-3882
19 พ.ค.61

บางบอน 02-867-3888

24 พ.ค. 61**สมาชิกสามารถกดที่ชื่อสาขาเพื่อดูตารางรวม และ ชื่อคอร์ส เพื่อดูรายละเอียดการอบรมคอร์สนั้น**
ขึ้นข้างบน