ตารางอบรมประจำเดือน กรกฎาคม 2561

( กดที่ชื่อสาขาเพื่อดาวน์โหลดตารางอบรมประจำเดือนทั้งหมด )

สาขา เบอร์โทร วันที่
7-ก.ค. 14-ก.ค. 21-ก.ค. 28-ก.ค.
บางบอน 02-867-3888 First Step ติวสอบ Next Step   
บางกะปิ 02-867-3840 ติวสอบ First Step      
จามจุรี 02-867-3850 First Step Non Motor Next Step   
แจ้งวัฒนะ 02-867-3865 First Step ติวสอบ Non Motor   
สมุทรปราการ 02-867-3835 Non Motor ติวสอบ First Step   
นครปฐม 02-867-3871 First Step        สาขา เบอร์โทร วันที่
7-ก.ค. 14-ก.ค. 21-ก.ค. 28-ก.ค.
พระนครศรีอยุธยา 02-867-3844 First Step Next Step ติวสอบ   
นครสวรรค์ 02-867-3823 First Step Non Motor Next Step  

สาขา เบอร์โทร วันที่
7-ก.ค. 14-ก.ค. 21-ก.ค. 28-ก.ค.
ราชบุรี 02-867-3825 First Step Non Motor Next Step   
ประจวบคีรีขันธ์ 02-867-3867 First Step Non Motor Next Step   


สาขา เบอร์โทร วันที่
7-ก.ค. 14-ก.ค. 21-ก.ค. 28-ก.ค.
ชลบุรี 02-867-3855 First Step Non Motor      
พัทยา 02-867-3817 First Step Next Step      
ระยอง 02-867-3877 First Step Non Motor Next Step   


สาขา เบอร์โทร วันที่
7-ก.ค. 14-ก.ค. 21-ก.ค. 28-ก.ค.
ขอนแก่น 02-867-3860 Next Step First Step Non Motor   
นครราชสีมา 02-867-3875 First Step Next Step Non Motor   
มุกดาหาร 02-867-3845 First Step Non Motor Next Step   
ร้อยเอ็ด 02-867-3882 First Step Next Step Non Motor   
อุดรธานี 02-867-3880 First Step Non Motor Next Step   
อุบลราชธานี 02-867-3830 First Step Next Step      
บุรีรัมย์ 02-867-3886 First Step
Next Step   


สาขาเบอร์โทรวันที่
7-ก.ค.14-ก.ค.21-ก.ค.28-ก.ค.
กระบี่02-867-3879First StepNon MotorNext Step  
นครศรีธรรมราช02-867-3868First StepNon MotorNext Step 
ภูเก็ต02-867-3885First StepNon MotorNext Step  
สุราษฎร์ธานี02-867-3895
First StepNext Step  
หาดใหญ่02-867-3866First StepNon MotorNext Step  
ปัตตานี02-867-3876ติวสอบ(เต็ม)First Step   

สาขา เบอร์โทร วันที่
7-ก.ค. 14-ก.ค. 21-ก.ค. 28-ก.ค.
เชียงราย 02-867-3822 ติวสอบ First Step Next Step   
เชียงใหม่ 02-867-3878 ติวสอบ First Step Non Motor   
พิษณุโลก 02-867-3870 First Step Non Motor Next Step   
ลำปาง 02-867-3869 First Step
 Non Motor    

สาขา เบอร์โทร วันที่
ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ติวสอบ Next Step Affiliate
สุราษฎร์ธานี
02-867-3895
    5-ก.ค. 6-ก.ค.   7-ก.ค. 7-ก.ค.
บางบอน 02-867-3888   9-ก.ค.          
ลำปาง 02-867-3869     12-ก.ค. 13-ก.ค.   14-ก.ค. 14-ก.ค.
นครปฐม 02-867-3871     23-ก.ค. 24-ก.ค. 21-ก.ค. 14-ก.ค. 14-ก.ค.
อุบลราชธานี 02-867-3830 18-ก.ค.   19-ก.ค. 20-ก.ค. 20-ก.ค. 21-ก.ค. 21-ก.ค.

สาขา เบอร์โทร วันที่
Affiliate (เช้า) Affiliate (บ่าย) Facebook
สุราษฎร์ธานี 02-867-3895  7-ก.ค.
 
บางบอน 02-867-3888   8-ก.ค.  
ลำปาง 02-867-3869   14-ก.ค. 
 
นครปฐม 02-867-3871  14-ก.ค.
 
อุบลราชธานี 02-867-3830  21-ก.ค.
 
ชลบุรี 02-867-3855     21-ก.ค.
บางบอน 02-867-3888   24-ก.ค.  


**สมาชิกสามารถกดที่ชื่อสาขาเพื่อดูตารางรวม และ ชื่อคอร์ส เพื่อดูรายละเอียดการอบรมคอร์สนั้น**
ตารางอบรมประจำเดือน มิถุนายน 2561

( กดที่ชื่อสาขาเพื่อดาวน์โหลดตารางอบรมประจำเดือนทั้งหมด )

สาขา เบอร์โทร วันที่
2-มิ.ย. 9-มิ.ย. 16-มิ.ย. 23-มิ.ย. 30-มิ.ย.
บางบอน 02-867-3888 First Step Next Step Non Motor ติวสอบ   
บางกะปิ 02-867-3840 ติวสอบ    First Step Non Motor Next Step
จามจุรี 02-867-3850    First Step Non Motor Next Step ติวสอบ(เต็ม)
แจ้งวัฒนะ 02-867-3865 First Step ติวสอบ   Next Step  
สมุทรปราการ 02-867-3835 Non Motor ติวสอบ(เต็ม) First Step      
นครปฐม 02-867-3871   First Step Non Motor   Next Step


สาขา เบอร์โทร วันที่
2-มิ.ย. 9-มิ.ย. 16-มิ.ย. 23-มิ.ย. 30-มิ.ย.
พระนครศรีอยุธยา02-867-3844 ติวสอบ First step    Next Step   
นครสวรรค์ 02-867-3823 First Step Non Motor      


สาขา เบอร์โทร วันที่
2-มิ.ย. 9-มิ.ย. 16-มิ.ย. 23-มิ.ย. 30-มิ.ย.
ราชบุรี 02-867-3825 First Step Non Motor         
ประจวบคีรีขันธ์ 02-867-3867 First Step   Non Motor Next Step  


สาขา เบอร์โทร วันที่
2-มิ.ย. 9-มิ.ย. 16-มิ.ย. 23-มิ.ย. 30-มิ.ย.
ชลบุรี 02-867-3855    First Step Non Motor Next Step   
พัทยา 02-867-3817 First Step   Non Motor Next Step  
ระยอง 02-867-3877 First Step       Non Motor   


สาขา เบอร์โทร วันที่
2-มิ.ย. 9-มิ.ย. 16-มิ.ย. 23-มิ.ย. 30-มิ.ย.
ขอนแก่น 02-867-3860    Next Step ติวสอบ First Step Non Motor
นครราชสีมา 02-867-3875 ติวสอบ First Step Next Step Non Motor  
มุกดาหาร 02-867-3845 First Step Non Motor    Next Step   
ร้อยเอ็ด 02-867-3882   First Step Next Step ติวสอบ  
อุดรธานี 02-867-3880    First Step    Non Motor   
อุบลราชธานี 02-867-3830   First Step Non Motor Next Step  
บุรีรัมย์ 02-867-3886 First Step            


สาขา เบอร์โทร วันที่
2-มิ.ย. 9-มิ.ย. 16-มิ.ย. 23-มิ.ย. 30-มิ.ย.
กระบี่ 02-867-3879 First Step Non Motor    Next Step   
นครศรีธรรมราช 02-867-3868   First Step Non Motor   Next Step
ภูเก็ต 02-867-3885    First Step Non Motor Next Step   
สุราษฎร์ธานี 02-867-3895   First Step Non Motor Next Step  
หาดใหญ่ 02-867-3866    First Step Non Motor Next Step   
ปัตตานี 02-867-3876
First Step    Non Motor ติวสอบ 

สาขา เบอร์โทร วันที่
2-มิ.ย. 9-มิ.ย. 16-มิ.ย. 23-มิ.ย. 30-มิ.ย.
เชียงราย 02-867-3822    First Step Non Motor Next Step   
เชียงใหม่ 02-867-3878   First Step Non Motor ติวสอบ Next Step
พิษณุโลก 02-867-3870    First Step Non Motor Next Step ติวสอบ
ลำปาง 02-867-3869   First Step Next Step ติวสอบ Non Motorสาขา เบอร์โทร วันที่
ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ติวสอบ Next Step Affiliate
อุดรธานี 02-867-3880     31 พ.ค. 1 มิ.ย. 1 มิ.ย. 2 มิ.ย. 2 มิ.ย.
ระยอง 02-867-3877   6 มิ.ย. 7 มิ.ย. 8 มิ.ย. 8 มิ.ย. 9 มิ.ย. 9 มิ.ย.
นครสวรรค์ 02-867-3823     14 มิ.ย. 15 มิ.ย. 15 มิ.ย. 16 มิ.ย.  
แจ้งวัฒนะ 02-867-3865     16 มิ.ย.        
บางบอน 02-867-3888 17 มิ.ย.            
ราชบุรี 02-867-3825     21 มิ.ย. 22 มิ.ย. 22 มิ.ย. 23 มิ.ย.  
บุรีรัมย์ 02-867-3886       29 มิ.ย. 28 มิ.ย. 30 มิ.ย.  
สาขา เบอร์โทร วันที่
Affiliate (เช้า) Affiliate (บ่าย)
อุดรธานี 02-867-3880 2 มิ.ย.  
บางบอน 02-867-3888   7 มิ.ย.
ระยอง 02-867-3877 9 มิ.ย.  
บางบอน 02-867-3888   24 มิ.ย.**สมาชิกสามารถกดที่ชื่อสาขาเพื่อดูตารางรวม และ ชื่อคอร์ส เพื่อดูรายละเอียดการอบรมคอร์สนั้น**
ขึ้นข้างบน