ดาวน์โหลดเบี้ยประเภท 1 (สำเร็จรูป)  บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด(มหาชน)


 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)


- SUV Special DG (ซ่อมห้าง) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

- SUV Special GG (ซ่อมอู่) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

- Campaign G3-4 อายุ 2-5 ปี (ซ่อมอู่) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

- Used Car Special G3-4 อายุรถ 6-12 ปี (ซ่อมอู่) NEW!! สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

- Used Car Special G5    อายุรถ 6-12 ปี (ซ่อมอู่) NEW!! สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

- กระบะ Special (ซ่อมอู่) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

-Truck We Insure รถกระบะบรรทุกขนาดใหญ่ (ซ่อมอู่) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

DG Motor by Region (ซ่อมห้าง)  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

GG Motor by Region (ซ่อมอู่) **เพิ่มช่วงอายุรถแและเบี้ยประกันเป็น 2-15 ปี** NEW!! สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

- DG Motor Gen X อายุรถ 1-7 ปี (ซ่อมห้าง) NEW!! สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

GG Motor Gen X อายุรถ 1-10 ปี (ซ่อมอู่) NEW!! สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 


 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด(มหาชน)

  บริษัท ไอโออิกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 Single Rate กลุ่ม 3 สิ้นสุด 31/12/2561

 Single Rate กลุ่ม 4 สิ้นสุด 31/12/2561

 Single Rate กลุ่ม 5 สิ้นสุด 31/12/2561

 เบี้ย Single Rate HONDA (ซ่อมห้าง 2-5 ปี) สิ้นสุด31/12/2561

 เบี้ย ECO CAR (ซ่อมอู่,ซ่อมห้าง 2-5 ปี) ขยายสิ้นสุด31/12/2561

 Mercedes BENZ สิ้นสุด 31/12/2561

Single Rate ปิคอัพ สิ้นสุด 31/12/2561

   -  Toyota Vigo รหัส 110,ปิคอัพ 210 (ซ่อมห้าง 1-5 ปี)สิ้นสุด 31/12/2561

   -  อัตราเบี้ย รถโดยสารตู้ (รหัส 220) รับ-ส่งนักเรียน,รับจ้างครั้งคราว สิ้นสุด 31/12/2561

  บริษัท เคเอสเค ประกันภัย(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)       


BEST DRIVE  สิ้นสุด 31/12/61

D-DEE สิ้นสุด 31/12/61

สบายดี  สิ้นสุด 31/12/61

ISUZU 110 และ 320  สิ้นสุด  31/12/61

รายชื่ออู่ Top 50 อู่ ในกรุงเทพฯ


 บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) 


 บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

Single rate Pick up /Suv  New เริ่มใช้ 1/4/2561  สิ้นสุด 31/09/2561 

เบี้ยประเภท 1 กลุ่ม 5  New  สิ้นสุด 31/12/2561 
 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

             

TIP Best Drive กลุ่ม 5(ไม่รับในนามนิติบุคคล)  สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561          

TIP Best Drive กลุ่ม 4(ไม่รับในนามนิติบุคคล)  สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561           

TIP Best Drive กลุ่ม 3(ไม่รับในนามนิติบุคคล)  สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561           

TIP Best Drive กลุ่ม 2(ไม่รับในนามนิติบุคคล)  สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561            

TIP Best Drive SUV (ไม่รับในนามนิติบุคคล)  สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561            

TIP Best Drive กระบะ 110 (ไม่รับในนามนิติบุคคล)  สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561           

TIP Best Drive  กระบะ  320(ไม่รับในนามนิติบุคคล)  สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

TIP ISUZU  (ไม่รับในนามนิติบุคคล)  สิ้นสุด  31 ธันวาคม 2561

TIP  FAMILY MAN   (ไม่รับในนามนิติบุคคล)  สิ้นสุด  31 ธันวาคม 2561

             


 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

          แพกเกจทั้งหมดสามารถขายได้ถึง  31 ธันวาคม 2018 นี้ 

-Eco Car

- แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 5 ทั่วไป ยกเว้น Honda,Mazda

- แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 3 ยี่ห้อ Honda

- แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 4 ทั่วไป ยกเว้น Honda

- แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 3 ทั่วไป ยกเว้น Honda

- แคมเปญ สำหรับรถ Honda & Mazda

- SPECIAL SUV

- PICK UP - ISUZU (แบบต่อเติม,ไม่ต่อเติม,4ประตู) 

- PICK UP - NON ISUZU (แบบต่อเติม,ไม่ต่อเติม,4ประตู) 

- แคมเปญ สำหรับ BMW

- แคมเปญ สำหรับรถกลุ่ม 2 Benz,Toyota,Lexus,Volvo


 บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

แพกเกจทั้งหมดสามารถขายได้ถึง  31 ธันวาคม 2018 นี้ 

แคมเปญ Pick Up Standard

- แคมเปญ Pick Up Classic

- แคมเปญ Pick Up ฮัก หลายๆ

- แคมเปญ Luxury Toyota  Lexus

แคมเปญ OROP 2018 บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

-แพคเกจ ดีดี๊ ประเภท 1 ซ่อมอู่ อายุรถ 2-7 ปี  ขยายสิ้นสุด 30/09/61

-รถปิคอัพ 320 กระบะ ป้ายแดง - 7 ปี ซ่อมอู่  ขยายสิ้นสุด 30/09/61 

-รถปิคอัพ 320  กระบะ ยกเว้น TATA 10-15 ปี ซ่อมอู่  ขยายสิ้นสุด  30/09/61 

 


 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตารางกลุ่มรถ **Update 10/1/2561**

ONE PRICE สำหรับรถเก๋ง กลุ่ม 3 4 5 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ONE PRICE Special สำหรับรถเก๋ง กลุ่ม  4 5 **NEW** สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ONE PRICE สำหรับรถกระบะ 320 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

STEP RATE  สำหรับหมอและพยาบาล **NEW** สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

STEP RATE BENZ สำหรับหมอและพยาบาล  **NEW** สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 


 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

- อัตราเบี้ย TOYOTA , HONDA, ISUZU, NISSAN, MITSUBISHI, CHEVROLET สิ้นสุด 31/12/61   

- อัตราเบี้ย FORD , MAADA สิ้นสุด 31/12/61   

- ตารางแบ่งกลุ่มรถ บริษัท บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

            -แคมเปญ Smart Protect รถเก๋ง สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

            -แคมเปญ Smart Protect รถปิคอัพ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

            -แคมเปญ Big Smile Hino + ISUZU สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

            -แคมเปญ รหัสรถ 110  อายุรถไม่เกิน 10 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 


  บริษัท ประกันภัยคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)

                  -แคมเปญกลุ่มรถ 3-5, SUV, และรถกระบะ ซ่อมห้าง  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561        

                  -แคมเปญกลุ่มรถ 3-5, SUV, และรถกระบะ ซ่อมอู่  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561        

                  -แคมเปญกลุ่มรถ 3-5 used car "Special Price" (SP01)  ซ่อมห้าง  **ขยายเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  

                  -แคมเปญกลุ่มรถ 3-5 used car "Special Price" (SP01)  ซ่อมอู่  **ขยายเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  

           -แคมเปญ HONDA ซ่อมห้าง  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 

           -แคมเปญ HONDA ซ่อมอู่      สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 

           -Motor Add ON  (เป็นงานเบ็ดเตล็ด)


 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

 ตารางกลุ่มรถที่รับ 

 เถ้าแก่ขับเอง ประเภท 1 (รหัส 320 )เท่านั้น New!!   สิ้นสุด 31/12/2561

 ONE PRICE  สิ้นสุด 31/12/2561

ONE PRICE เฉพาะรุ่น ISUZU, MITSUBISHI รับเฉพาะงานใหม่ สิ้นสุด 31/12/2561

ONE PRICEเฉพาะรุ่น CHEROLET, MISUBISHI, NISSAN, TOYOTA รับเฉพาะงานใหม่ สิ้นสุด 31/12/2561 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)


แบบฟอร์มส่วนลดติดกล้อง CCTV 

สำหรับงานใหม่ SIngle rate กลุ่ม 2 3 4 5 อู่  ขยายวันสิ้นสุด 31/12/61

สำหรับ งานใหม่ SIngle rate ปิคอัพ 110 320 อู่  ขยายวันสิ้นสุด 31/12/61

สำหรับ งานใหม่ SIngle rate HONDA ห้าง   ขยายวันสิ้นสุด 31/12/61 

สำหรับ งานต่ออายุ Single rate HONDA ห้าง  ขยายวันสิ้นสุด 31/12/61 

สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 3 เครื่องเกิน 2000 CC สิ้นสุด 31/12/6 

สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 3 เครื่องไม่เกิน 2000 CC สิ้นสุด 31/12/61

สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 4 เครื่องเกิน 2000 CC สิ้นสุด 31/12/61

สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 4 เครื่องไม่เกิน 2000 CC สิ้นสุด 31/12/61

สำหรับ งานใหม่ Single rate กลุ่ม 5 เครื่องไม่เกิน 2000 CC สิ้นสุด 31/12/61

สำหรับ งานใหม่ Single rate 110 ปิคอัพ 4 ประตู สิ้นสุด31/12/61

สำหรับ งานใหม่ Single rate 320 ปิคอัพ ไม่เกิน 4 ตัน สิ้นสุด 31/12/61

สำหรับ งานใหม่ พรีเมี่ยม กลุ่ม 3 เครื่องเกิน 2000 CC สิ้นสุด 31/12/61

สำหรับ งานใหม่ พรีเมี่ยม กลุ่ม 3 เครื่องไม่เกิน 2000 CC สิ้นสุด 31/12/61

สำหรับ งานใหม่ พรีเมี่ยม กลุ่ม 4 เครื่องเกิน 2000 CC สิ้นสุด 31/12/61

สำหรับ งานใหม่ พรีเมี่ยม กลุ่ม 4 เครื่องไม่เกิน 2000 CC สิ้นสุด 31/12/61

สำหรับ งานใหม่ พรีเมี่ยม กลุ่ม 5 เครื่องไม่เกิน 2000 CC สิ้นสุด 31/12/61

สำหรับ งานใหม่ พรีเมี่ยม 110 ปิคอัพ 4 ประตู  เกิน 2000 CC สิ้นสุด 31/12/61 

สำหรับ งานใหม่ พรีเมี่ยม 110 ปิคอัพ 4 ประตู  ไม่เกิน 2000 CC สิ้นสุด 31/12/61

สำหรับ งานใหม่ พรีเมี่ยม  320 ปิคอัพ ไม่เกิน 4 ตัน สิ้นสุด 31/12/61


 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)      

แคมเปญ รถตู้ส่วนบุคคล สิ้นสุด 31/12/2561

แคมเปญ รถตู้ท่องเที่ยว สิ้นสุด 31/12/2561

แคมเปญ รถตู้รับส่งนักเรียน สิ้นสุด 31/12/2561

แคมเปญ รถตู้รับส่งพนักงาน สิ้นสุด 31/12/2561

แคมเปญ Diamond Garages สิ้นสุด 31/12/2561

แคมเปญ MAZDA ซ่อมห้าง  สิ้นสุด 31/12/2561

แคมเปญ Eco Car ประเภท 1 ซ่อมอู่ สิ้นสุด 31/12/2561

แคมเปญ กลุ่ม 3 4 5 ซ่อมอู่ อายุ 2-15 ปี สิ้นสุด 31/12/2561

แคมเปญ HONDA 2-10 ปี ซ่อมห้าง สิ้นสุด 30/06/2561

แคมเปญ ประเภท 1 รถกะบะมีคอก โครงเหล็ก ตู้ทึบ ตู้อลูมิเนียม 2-10 ปี สิ้นสุด31/12/2561

แคมเปญ TOYOTA 2-10 ปี 30กันยายน 2561


**กลุ่มรถยนต์ **
 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)


 ประเภท 1 แคมเปญ กลุ่ม 2  Upper Select  สิ้นสุด 31/12/2561

 ประเภท 1 แคมเปญ Upper 8 th UP  สิ้นสุด 31/12/2561

 ประเภท 1 แคมเปญ Upper 1St Class สบายใจ  สิ้นสุด 31/08/2561

 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

 

-Campaign Eco Car 2018

-Campaign Isuzu D-Max 2018

-Campaign Isuzu D-Max 2018 ติดตั้งโครงหลังคา คอก

-Campaign Isuzu D-Max Plus 2018

-Campaign Isuzu D-Max Plus 2018 ติดตั้งโครงหลังคา คอก

-Campaign Pick up (ยกเว้น ISUZU_TOYOTA_FORD)

-Campaign Pick up (ยกเว้น ISUZU_TOYOTA_FORD) ติดตั้งโครงหลังคา คอก

-Campaign Pick up Toyota Ford 2018

-Campaign Isuzu MU7 MUX


  


 บริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


-MSIG-ADD-ON กรมธรรม์ประกันชดเชยผลประโยชน์


 บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

           

  บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 รถกระบะ 320 ซ่อมอู่ 2-10 ปี   ขยายถึง 31/12/2561 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

   

  แพกแกจ LMG ปี 2561 New!!!

 แบบฟอร์มส่วนลดติดกล้อง CCTV

 Single Rate  G2  ขยายสิ้นสุด 31/12/61

 ONE   PRICE    สิ้นสุด 31/12/61

 Single Rate  1-9 ปี  ขยายสิ้นสุด 31/12/61

 Single Rate pickup   ขยายสิ้นสุด 31/12/61

 Single Rate กลุ่ม 5 อู่  สิ้นสุด 31/12/61

 SUV 1-5 ปี ห้าง    ขยายสิ้นสุด 31/12/61

 SUV 1-5 ปี อู่    ขยายสิ้นสุด 31/12/61

 Single Rate  ประเภท 1 อายุรถ 10-16 ปี   ขยายสิ้นสุด 31/12/61

 Toyota , Volkswagen   ขายาสิ้นสุด 31/12/61

 Office Man   สิ้นสุด 31/12/61


 บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

-ถูกใจ FORD EVEREST  สิ้นสุดวันที่ 31/12/61

-ถูกใจ HONDA JAZZ-CITY สิ้นสุดวันที่ 31/12/61

-ถูกใจ ISUZU DMAX   320  สิ้นสุดวันที่ 31/12/61

-ถูกใจ ISUZU DMAX   110   สิ้นสุดวันที่ 31/12/61

-ถูกใจ ISUZU MU7    สิ้นสุดวันที่ 31/12/61

-ถูกใจ ISUZU MU-X  สิ้นสุดวันที่ 31/12/61

-ถูกใจ MITSUBISHI PAJERO SPORT  สิ้นสุดวันที่่ 31/12/61

-ถูกใจ MITSUBISHI TRITON  110  สิ้นสุดวันที่  31/12/61

-ถูกใจ NISSAN MARCH   สิ้นสุดวันที่ 31/12/61

-ถูกใจ NISSAN NAVARA  110  สิ้นสุดวันที่ 31/12/61

-ถูกใจ NISSAN X-TRAIL    สิ้นสุดวันที่  31/12/61

-ถูกใจ TOYOTA FORTUNER   สิ้นสุดวันที่  31/12/61

-ถูกใจ TOYOTA GROUP 2 สิ้นสุดวันที่ 31/12/61
ช่วงทุน  FORD EVEREST
             HONDA CITY-JAZZ
             ISUZU DMAX 320
             ISUZU DMAX 110
             ISUZU MU7
             ISUZU MU-X
             MITSUBISHI PAJERIO SPORT
             MITSUBISHI TRITON 110
             NISSAN MARCH
             NISSAN NAVARA 110
             NISSAN X-TRAIL
             TOYOTA FORTUNER
             TOYOTA GROUP 2

           


 บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

แพกเกจทั้งหมดสามารถขายได้ปกติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

เบี้ยพี่ช้างคืนเงินกระบะ (4 ประตู และ 2 ประตู) รับอายุรถ 2-10 ปี ซ่อมอู่

เบี้ยพี่ช้างคืนเงิน TOYOTA CAMRY (เครื่องไม่เกิน 2000 CC)

เบี้ยพี่ช้างคืนเงิน TOYOTA VIOS / YARIS

เบี้ยพี่ช้างคืนเงิน TOYOTA COLOLA ALTIS บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนชาต ประกันภัย จํากัด


เริ่มใช้ 01 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

เงื่อนไขและความคุ้มครองซ่อมอู่

เบี้ย Single rate 2018 ซ่อมอู่

เงื่อนไขและความคุ้มครองซ่อมห้าง

เบี้ย Single rate 2018 ซ่อมห้าง

         

..................................................................................................................................................................................     

  บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)          

NO CLAIM  เปรมเว่อร์    เริ่มใช้งาน 1 กรกฎาคม 2561- 31 ธันวาคม 2561ขึ้นข้างบน