บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาเชียงราย)

8/7-8 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

Tel : 02-867-3822 กด 944 

ผู้จัดการสาขา

-

ธัญลักษณ์ แสนโกษา (เตย)

Thanyalak_s@srikrungbroker.co.th

095-269-1553
หัวหน้าสาขา
Non Motor Center

ต่อ 1985

พฤษธวัช แสงแก้ว (สด)

Phruetthawat_s@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1985

ศรัญญา เก่งจริง (แหม่ม)

sarunya_k@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1986

ทิวาวัน โปร่งอากาศ (ต่าย)

thiwawan_p@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1980

อาศิระ นันทวงศ์ (นล)

Asira_n@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน